Particularitățile psiho-sociale la pacienții vârstnici aflați în îngrijirea unui medic de familie

Rezumat

Introducere: Starea de bine a unei persoane vârstnice se datorează influenței mai multor factori. Pe lângă păstrarea sănătății în general o importanță deosebită o au capacitatea de autoîngrijire, păstrarea activităților cotidiene și a contactelor sociale. Obiectiv: Scopul studiului a fost descrierea aspectelor psiho-medico-sociale la persoanele de peste 65 ani aflați în îngrijirea medicului de familie. În acest articol au fost analizate particularitățile psiho-sociale ale persoanelor incluse in studiu.

Material și metodă: Studiu epidemiologic, analitic, observațional, de tip cohortă cu urmărire prospectivă, efectuat la Cabinetul Medical Medicină de Familie dr. Sofronie Liliana din municipiul Timișoara. Au fost incluse, evaluate și monitorizate timp de un an calendaristic  410 persoane (169 bărbați și 241 femei) înregistrate pe lista de îngrijire a medicului de familie, care 1 ianuarie 2019 aveau împliniți 65 ani. Rezultate: Pe lângă pensionare, unul dintre cei mai negativi factori care afectează sănătatea, bunăstarea socială și percepția psihologică a evenimentelor din viața vârstnicilor este singurătatea. Principalele motive sunt faptul că locuiesc departe de copii și văduvia. 79,73% dintre vârstnicii care au completat chestionarele suferă de tulburări depresive de diferite grade de severitate și peste 40% au relatat că viața lor a fost afectată de deteriorarea stării de sănătate de la ”oarecum” la ”extrem de mult”. Concluzii: Diversitatea și complexitatea problemelor sociale cauzate de îmbătrânirea populației necesită anumite măsuri nu numai pentru oferirea persoanelor în vârstă unui minim garantat de servicii sociale, venituri decente, ci și pentru crearea condițiilor necesare pentru realizarea potențialelor lor personale pe parcursul îmbătrânirii și la bătrânețe.

Cuvinte cheie: persoane vârstnice, pensionare, singurătate, depresie,  interpretarea bătrâneții


ORIGINAL ARTICLE
Research
Psycho-social particularities in elderly patients in a family doctor practice

Abstract

Introduction: The well-being of an elderly person is due to the influence of several factors. In addition to maintaining general health, the ability to take care of oneself, maintain daily activities and social contacts are of particular importance. Objective: The aim of the study was to describe the medical and psycho-social aspects of people over 65 years of age in a family doctor practice. In this article we analysed the psycho-social aspects. Material and method: The study performed at the family medicine practice of Dr. Sofronie Liliana from Timișoara is epidemiological, analytical, observational, cohort-type study with prospective follow-up. We included, evaluated and monitored for a calendar year 410 people (169 men and 241 women) registered on the care list of the family doctor, who on January 1, 2019 were 65 years old. Results: In addition to retirement, one of the most negative factors affecting the health, social well-being and psychological perception of events in the lives of the elderly is loneliness. The main reasons are that they live far from children and widowhood. 79.73% of the elderly who completed the questionnaires suffer from depressive disorders of varying degrees of severity and over 40% reported that their lives were affected by deteriorating health from „somewhat” to „extremely” for a long time ”. Conclusions: The diversity and complexity of social problems in the aging population require certain measures not only to provide the elderly with a guaranteed minimum of social services, decent incomes, but also to create the necessary conditions to realize their personal potential during aging and old age.

Keywords: elderly people, retirement, loneliness, depression, interpretation of old age


* * * * * * * *
You need to subscribe in order to have access to full texts! You have to create an user account here! If you already subscribed and have an account, please login here.

* * * * * * * *
Trebuie să vă abonaţi pentru a avea acces la întregul conţinut! Trebuie să vă creaţi un cont de utilizator aici Dacă sunteţi deja abonat şi aveţi un cont, trebuie să vă autentificaţi aici.

RevMedFam Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.