Autori

PROCEDURA DE ACCEPTARE ȘI PUBLICARE

Manuscrisele primite sunt înregistrate iar numărul de înregistrare va fi comunicat autorului-corespondent prin e-mail.

Redacţia va verifica dacă manuscrisul corespunde cerinţelor de redactare şi/sau de conţinut. În cazul unor erori grave acesta va fi respins şi autorul-corespondent va fi înştiinţat pe e-mail.

În cazul în care manuscrisul corespunde de la început cerinţelor redacţionale doi peer-review-eri vor fi aleşi să revizuiască manuscrisul. Este obligatoriu ca amândoi să nu lucreze în aceeaşi instituţie cu autorii manuscrisului.

Toți membrii comitetului editorial au experiență în domeniul medicinii de familie și sunt calificați să revizuiască manuscrise.

Redacția se va strădui să aducă la cunoştiinţa autorului în cel mult 6 săptămâni decizia review-erilor. Dupa revizie, există 4 posibilități: respingere, ajustări minore, revizuire substanțială și acceptare.

 – În cazul acceptării cu modificări a manuscrisului, comentariile anonimizate ale review-erilor vor fi trimise odată cu decizia review-erilor şi o luare de poziţie a redactorului şef. Autorul-corespondent are obligaţia ca în termen de 4 săptămâni să trimită varianta modificată a manuscrisului (în condiţiile de trimitere iniţiale, specificând numărul de înregistrare iniţial al manuscrisului), împreună cu o scrisoare (document Word ca attachement la un e-mail) în care răspunde punctual comentariilor review-erilor, arătând felul în care a modificat manuscrisul. Acest e-mail va fi adresat redactorului şef şi trimis la editor@revmedfam.ro.

Review-erii vor fi întrebaţi dacă se declară mulţumiţi cu răspunsul autorului-corespondent. În acest caz, manuscrisul va fi acceptat spre publicare.

– În cazul în care peer-reviewer-ii consideră că răspunsul autorului-corespondent este parţial mulţumitor, vor cere o revizie suplimentară a manuscrisului. Procesul redacţional va urma acelaşi traseu ca la prima revizie.

– În cazul în care peer-review-erii consideră că, fie la prima, fie la a doua revizie, autorul-corespondent nu a răspuns deloc, a răspuns nesemnificativ sau necorespunzător la cerinţele de revizie, vor lua decizia de nepublicare, care va fi comunicată autorului de câtre redactorul şef.

– Odată luată decizia de acceptare, lucrarea va fi procesată conform cerinţelor editoriale.

Manuscrisul revizuit va fi trimis autorului-corespondent pentru proof-reading şi apoi publicat.

Timpul dintre acceptare și publicare depinde de tipul articolului, fiind de 1-3 luni. Gradul de prioritate al publicării manuscrisului este în funcţie de următoarele criterii: opiniile reviewer-ilor şi gradul de acoperire al diferitelor secţiuni ale revistei.

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI 

PREVEDERI GENERALE

 Structura generală a articolelor

Structura articolelor în funcție de rubrică

Stilul Vancouver de redactare a bibliografiei

Sistemul de trimitere a manuscriselor

 

CORESPONDENŢA

Orice corespondenţă adresată revistei poate fi trimisă prin e-mail sau expediată prin poştă la adresa fizică a redacţiei:

Email: editor@revmedfam.ro

Adresa poştală:

MediaDomExpress S.R.L.

Revista Română de Medicina Familiei

Str Teleajenului Nr 33,

Craiova, Cod 200361

Jud. Dolj

România

 

ADDENDUM 

 

#Cochrane: Ce înseamnă o revizie sistematică (systematic review)?