Stilul Vancouver de redactare a bibliografiei

Bibliografia va fi alcătuită în stilul Vancouver.

Acuratețea datelor este responsabilitatea autorului. Vor fi citate numai referințele bibliografice care au fost consultate de autorii manuscrisului. Componentele surselor bibliografice trebuie redactate strict ca în exemplele de mai jos.

Citări în text. Referinţele bibliografice vor fi notate în ordinea apariţiei în text cu numere arabice între paranteze. Dacă aceeaşi sursă bibliografică este citată de mai multe ori, ea va trecută în text cu acelaşi număr ca la prima citare.

Lista surselor bibliografice. Numărul surselor bibliografice în text este specificat în instrucţiuni la fiecare rubrică în parte. Bibliografia va fi scrisă în ordinea numerică a apariţiei în text, la sfârşitul documentului. Limba folosită la editarea bibliografiei (pagini, capitole, editori ş.a.m.d.) va fi identică cu cea folosită în sursa citată.

Autori şi editori. Vor fi menționați doar primii şase autori, dacă sunt mai mulţi, după ultimul din cei şase va fi adăugat et al. Se vor menţiona numele şi inițialele prenumelor şi vor fi separate prin virgule. Numele organizaţiei, autorităţii publice, etc., va fi menţionat integral. Editorii vor fi menţionaţi la fel ca şi autorii cu menţiunea că după numele lor se va adăuga ed (sau eds).

Titlurile. Numai prima literă a primului cuvânt din titlu, numele (de persoane sau de organizaţii) şi abrevierile (cum ar fi HIV, UN, OMS etc.) vor fi scrise cu majuscule.

Subtitlurile nu vor fi scrise cu majuscule.

Pentru numele revistelor se vor folosi Abrevierile standardizate. Dacă nu sunteți sigur folosiţi numele întreg al revistei citate.

Exemple de editare bibliografie:

 Carte tipărită

– Autorul/Editorul (după numele editorului se va adăuga ed(s));

– Titlul (cu italice);

– Titlul seriei și numărul (dacă este vorba de o serie de cărți);

– Ediția;

– Locul publicării (dacă sunt mai multe locuri se va menționa numai primul);

– Editura;

– Anul publicării.

Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Moore PK. Pharmacology. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2003.

sau

Doyle D, Hanks GWC, Cherney N, et al. Oxford Textbook of Palliative Medicine. 3th ed. Oxford: Oxford University Press; 2004.

Carte online/format electronic

– Autorul/Editorul (după numele editorului se va adăuga ed(s));

– Titlul (cu italice);

– Titlul seriei și numărul (dacă este vorba de o serie de cărți);

– Ediția;

– Locul publicării (dacă sunt mai multe locuri se va menționa numai primul);

– Editura;

– Anul publicării;

– Disponibil la (Available from): URL;

– Data accesării [Date of access].

Olaroiu M, ed. Tratat de îngrijiri paliative la domiciliu. Bucuresti: Editura ETNA; 2015. Available from: http://www.edmed.ro/biblioteca/detalii_carte/59/134/ [Accessed 6th July 2017].

Carte: capitol

– Autorul capitolului;

– Titlul capitolului urmat de In;

– Editorul (după numele editorului se va adăuga ed (s));

– Titlul cărții (cu italice);

– Titlul seriei și numărul (dacă este vorba de o serie de cărți);

– Ediția;

– Locul publicării (dacă sunt mai multe locuri se va menționa numai primul);

– Editura;

– Anul publicării;

– Numărul paginii (se pune p. înainte de număr).

Partridge H, Hallam G. Evidence-based practice and information literacy. In: Lipu S, Williamson K, Lloyd A. (eds.) Exploring methods in information literacy research. Wagga Wagga, Australia: Centre for Information Studies; 2007. p.149–170.

sau

Bolosiu HD, Man L, Rednic S. The effect of methylprednisolone pulse therapy in polymyositis/dermatomyositis. In: Mallia C, Uitto J. Current Issues in Rheumatology and Dermatology. New York: Kulver Academic and Plenum Press; 1999. p. 349-58.

Articole din reviste tipărite

– Autorul (-ii);

– Titlul articolului;

– Numele revistei (cu italice);

– Anul publicării;

– Volumul;

– (Numărul revistei);

– Paginile articolului.

Moor N, Komter A. The impact of family structure and disruption on intergenerational emotional exchange in Eastern Europe. Eur J Ageing. 2012; 9: 155–167.

Articol, numerotarea paginilor de-a lungul tuturor numerelor al fiecărui volum

Dumitrescu L, Heuvel WJA van den, Heuvel – Olaroiu M van den. Experiences, knowledge and opinions on palliative care among Romanian general practitioners. CMJ. 2005; 47:142-7.

Articol, numerotarea paginilor cu fiecare volum

Bell V. On the critique of secular ethics: an essay with Flannery O´Connor and Hannah Arendt. Theory. Culture & Society. 2005;22(2):1-27.

Articol, mai mult de şase autori

Gómez-Batiste X, Fontanals MD, Roca J, et al. Catalonia WHO demonstration project on palliative care implementation 1990-1995: results in 1995. J Pain Symptom Manage. 1996; 12:73-8.

Articole din reviste online/electronice

– Autorul (-ii);

– Titlul articolului;

– Numele revistei (cu italice);

– Anul publicării;

– Volumul;

– (Numărul revistei);

– Paginile articolului;

– Disponibil la (Available from): URL;

– Data accesării [Date of access] sau DOI (daca este disponibil).

Errami M, Garner H. A tale of two citations. Nature. 2008;451(7177): 397–399. Available from: http://www.nature.com/nature/journal/v451/n7177/full/451397a.html [Accessed 20th January 2015].

sau

Wang F, Maidment G, Missenden J, Tozer R. The novel use of phase change materials in refrigeration plant. Part 1: Experimental investigation. Applied Thermal Engineering. 2007;27(17–18): 2893–2901. Available from: doi:10.1016/j.applthermaleng.2005.06.011.

sau

Read B. Anti-cheating crusader vexes some professors. Chronicle of Higher Education. 2008;54(25). Available from: http://global.factiva.com/ [Accessed 18th June 2015].

Articol în curs de publicare (pre-print)

– Autorul (-ii);

– Titlul articolului;

– Când a fost trimis/Când va fi publicat;

– Numele revistei (cu italice);

– Nume repozitoriu/repertoriu (cu italice);

– Anul publicării;

– [Pre-print];

– Anul când a fost scris articolul;

– Disponibil la (Available from): URL;

– Data accesării [Date of access] sau DOI (dacă este disponibil).

Silas P, Yates JR, Haynes PD. Density-functional investigation of the rhombohedral to simple cubic phase transition of arsenic. To be published in Physical Review B. Arxiv. [Preprint] 2008. Available from: http://arxiv.org/abs/0810.1692 [Accessed 23rd July 2010].

sau

Montano V, Jombart T. An Eigenvalue test for spatial principal component analysis. Biorxiv [Preprint] 2017. Available from: doi.org/10.1101/151639.

Prezentări de la conferinţe/congrese

– Autor;

– Titlul prezentării urmat de In;

– Editorul/Organizația (după numele editorului se va adăuga ed(s));

– Titlul (cu italice);

– Locul publicării (dacă sunt mai multe locuri se va menționa numai primul);

– Editura;

– Anul publicării;

– Numărul paginii (se pune p. înainte de număr).

Wittke M. Design, construction, supervision and long-term behaviour of tunnels in swelling rock. In: Van Cotthem A, Charlier R, Thimus J-F, Tshibangu J-P. (eds.) Eurock 2006: multiphysics coupling and long term behaviour in rock mechanics: Proceedings of the International Symposium of the International Society for Rock Mechanics, EUROCK 2006, 9–12 May 2006, Liège, Belgium. London: Taylor & Francis; 2006. p.211–216.

Standard/Ghid/Protocol

– Numele organizației/instituției care a elaborat materialul;

– Numărul standardului/ghidului/protocolului;

– Titlul (cu italice);

– Locul publicării (dacă sunt mai multe locuri se va menționa numai primul);

– Editura;

– Anul publicării;

British Standards Institution. BS EN 1993-1-2:2005. Eurocode 3. Design of steel structures. General rules. Structural fire design. London: BSI; 2005.

Raport

– Autor/editor (după numele editorului se va adăuga ed (s));

– Titlul (cu italice);

– Organizația;

– Numărul raportului;

– Anul publicării;

Leatherwood S. Whales, dolphins, and porpoises of the western North Atlantic. U.S. Dept. of Commerce. Report number: 63, 2001.

 Hartă

– Autor (organizația care este responsabilă de publicarea hărții);

– Titlul (cu italice);

– Scala;

– Locul publicării (dacă sunt mai multe locuri se va menționa numai primul);

– Editura;

– Anul publicării.

British Geological Survey. South London, 270. 1:50 000. London: BGS; 1998.

Pagini web/website

– Autorul;

– Titlul (cu italice);

– Disponibil la (Available from): URL;

– Data accesării [Date of access].

European Space Agency. Rosetta: rendezvous with a comet. Available from: http://rosetta.esa.int [Accessed 15th June 2015].

E-mail: personal

Vor fi incluse la bibliografie numai dacă autorul și-a dat permisiunea în acest sens.

– Numele celui care a trimis emailul;

– Email sent to;

– Numele celui care a primit emailul;

– Data, luna și anul când a fost trimis.

Popescu R. Email sent to: Tatiana Ionescu. 10th June 2017.

Comunicări personale

– Numele;

– Ocupația/profesia;

– Personal communication;

– Data când a fost trimisă informația.

Ionescu M. Family doctor. Personal communication. 26th March 2017.

Disertație, prezentare

– Numele celui care a susținut dizertația/prezentarea;

– Titlul dizertației/prezentării;

– [Lecture/Presentation];

– Titlul modulului/cursului ( dacă este cazul);

– Numele instituției sau locului;

– Data susținerii.

 Wagner G. Structural and functional studies of protein interactions in gene expression. [Lecture] Imperial College London. 12th December 2006.

Ghidurile NICE

– Autor/colaborator (se va utiliza numele integral al NICE la momentul publicării, de ex. National Institute for Health and Care Excellence (NICE))

– Titlul [Numărul ghidului] (cu italice);

– Data publicării;

– Disponibil la (Available from): URL;

– Data accesării [Date of access].

National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Tuberculosis: NICE Guideline [NG33]. 2016. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/ng33/resources/tuberculosis-1837390683589 [Accessed 27th May 2017].