Medicina Geriatrică – dezvoltare și schimbare în context europeanAnul acesta, într-un oraș nordic, frumos și digitalizat, Helsinki, s-a desfășurat cea de-a 19- a ediție a Congresului Societății Europene de Geriatrie și Gerontologie. În prim planul tematicii congresului s-a aflat îmbătrânirea sănătoasă, ca scop activ într-o societate în schimbare “Healthy Aging in the Changing World”.

Printre temele abordate în cadrul acestui congres, cele care au privit telemedicina (de la monitorizare până la recuperare) au fost de un real interes. În acest sens, un studiu realizat la Universitatea din Amsterdam recomandă utilizarea tehnologiei în anumite condiții- respectând normele de etică aprobate și acceptate la nivel național și internațional. Pentru ghidarea și implementarea tele-reabilitării în practica zilnică de către profesioniști este necesar de implementat trei etape: 1) asigurarea că tehnologia este fezabilă pentru comunități cu alfabetizare digitală limitată în domeniul sănătății; 2) dezvoltarea instrumentelor de instruire și orientare 3) formarea profesioniștilor în reabilitare medical (1).

Un alt studiu, în aceeași direcție, s-a realizat în Italia, cu sprijinul Ministerului Sănătății, la Universitatea din Bari, de către o echipă multidisciplinară condusă de Marina Barbagelata. Studiul italian-The PRO-HOME Study a evaluat eficacitatea unei intervenții multicomponente bazate pe tehnologie, la pacienții externați din secția de patologie geriatrică acută, într-o casă inteligentă cu senzori speciali, robotică și alte tehnologii de asistență, cu scopul de a reduce durata spitalizării și pentru a preveni complicațiile pe termen lung ale acestora (2). Intervențiile au avut mai multe componente legate de exercițiile cognitive, de activități fizice efectuate cu ajutorul tehnologiei, de programe educaționale privind stilul de viață și îngrijirea bolilor cronice, inclusiv un protocol de terapie prin muzică. Evoluția acestor pacienți a fost monitorizată pe baza Evaluării Geriatrice Comprehensive (CGA) și a Indicelui de prognostic multidimensional (MPI). Concluzia studiului arată că, un asemenea serviciu de externare digitalizată scurtează perioada de spitalizare cu cel puțin 2 zile, iar recuperarea se realizează într-un mediu informal, mai confortabil pentru vârstnicul fragil.

O altă temă importantă, dezbătută la congres a fost sesiunea dedicată farmacoterapiei geriatrice, a polipragmaziei și a prioritizării tratamentului comorbidităților. Grupul de lucru al Societății Europene de Medicină Geriatrică a redactat un nou material intitulat Optimizarea farmacoterapiei și strategiile de prescriere la adulții în vârstă care prezintă comorbidități (EUGMS SIG On Pharmacology Recommendations).

Polipragmazia inadecvată este foarte răspândită în rândul adulților în vârstă și reprezintă o preocupare semnificativă în cadrul politicilor de sănătate. Reevaluarea periodică a medicamentelor și implementarea strategiilor  de (de)prescriere la vârstnicii cu polipatologie și polipragmazie este o sarcină în mod inerent complexă și provocatoare. De asemenea, în plenul congresului s-a prezentat ultima versiune-numărul 3 (prima fiind publicată în urmă cu 15 ani) a criteriilor STOPP/START pentru prescrierea medicației potențial inadecvate la persoanele în vârstă. Aceste criterii vor avea un rol major în managementul clinic geriatric și vor contribui la îmbunătățirea sănătății și calității vieții adulților în vârstă (3).

În paralel cu desfășurarea congresului au avut loc întâlniri legate de activitatea din cadrul proiectului PROmoting GeRiAtric Medicine IN countries where it is still eMerGing, recent lansat prin programul COST Actions (European Cooperation in Science &Technology) , care urmărește posibilitățile de dezvoltare ale specialității de Geriatrie și gerontologie în țările unde există o nevoie pentru această specialitate.

Scopul și obiectivul principal al proiectului este de a defini conținutul activităților de educație și formare, a principiilor de bază ale îngrijirii persoanelor vârstnice, destinate profesioniștilor care nu sunt specializați în medicina geriatrică (MG).  Principiile trebuie să fie adaptate contextului local, nevoilor și activelor părților interesate și posibilităților pragmatic, la nivel național, în special pentru țările în care MG este încă în curs de dezvoltare.

Medicina Geriatrică este domeniul medicinei care se preocupă de sănătatea, bunăstarea și recuperarea adulților în vârstă și care abordează un management complex, holistic clinic, ce joacă un rol important în această strategie. O parte considerabilă în apariția dizabilităților și a scăderii calității vieții în ultimii ani de viață este evitabilă, sau gestionabilă eficient, printr-o evaluarea periodică a adulților vârstnici. Principala cauză a dizabilității sunt bolile cronice netransmisibile, multe dintre ele putând fi prevenite sau amânate în timp util prin intervenții medicale la nivelul stilului de viață, mediu înconjurător sau printr-o intervenție farmacologică precoce. MG se adresează nu numai stării fizice, ci și stării mentale, emoționale, sociale ale adulților vârstnici, punând accent pe păstrarea funcționalității, a independenței, chiar și în prezența bolilor cronice multiple.

Medicina Geriatrică poate acționa ca un motor cheie pentru inovare în asistența medicală, așa cum este prevăzut și de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Rolul MG este de a promova transformarea asistenței medicale cu alinierea la modelele integrate de îngrijire și în sănătate, prin furnizarea de servicii de îngrijire standardizate, bazate pe dovezi, pentru toate profesiile implicate în procesele de îngrijire din Europa (4).

Cu toate acestea, în prezent, țările au medii variate de infrastructură geriatrică iar persoanele în vârstă, cu reședința în diverse țări europene nu par să aibă aceleași oportunități de acces la servicii specializate de îngrijire. Dincolo de variațiile de statut economic și social în Europa, sistemele de asistență medicală și educaționale ale profesioniștilor din domeniul sănătății variază foarte mult între ele.

Un alt scop al acestui proiect este acela de a alinia educația pe linie geriatrică cu adoptarea unei curricule comune europene la nivel universitar, precum și, pe termen lung, eliberarea unui certificat European de specializare în medicina geriatrică. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 4 ani iar creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la valoarea adăugată a îngrijirii geriatrice specializate, a alfabetizării geriatrice printre profesioniștii din domeniul sănătății, ar putea convinge guvernele pentru aplicarea unor acțiuni globale, orientate spre îmbunătățirea sănătății, a serviciilor și calității vieții persoanelor vârstnice din întreaga Europă.

Societatea este în curs de schimbare, cu cerințe la standarde din ce în ce mai înalte privind asigurarea calității îngrijirii în domeniul sănătății, a prevenției prin diagnostic precoce, a recuperării și accesibilității la sănătate. Medicina Geriatrică este o ramură complexă ce va căpăta din ce în ce mai multă importanță în medicina viitorului, integrând mai multe componente, de la cea de diagnostic până la cea de recuperare și îngrijire, pentru reducerea dizabilităților și creșterea calității vieții persoanelor vârstnice.

Conflict de interese: nu există

Acknowledgments: Toţi autorii au avut contribuţie egală la acest articol

Bibliografie

  1. Pol M, Qadeer A, van Hartingsveldt M, Choukou MA. Perspectives of Rehabilitation Professionals on Implementing a Validated Home Telerehabilitation Intervention for Older Adults in Geriatric Rehabilitation: Multisite Focus Group Study. JMIR Rehabil Assist Technol. 2023;10:e44498. Available from: doi: 10.2196/44498. PMID: 37463040; PMCID: PMC10394599.
  2. Facchinetti G, Petrucci G, Albanesi B, De Marinis MG, Piredda M. Can Smart Home Technologies Help Older Adults Manage Their Chronic Condition? A Systematic Literature Review. Int J Environ Res Public Health. 2023;20(2):1205. Available from: doi: 10.3390/ijerph20021205. PMID: 36673957; PMCID: PMC9859495.
  3. Rochon PA, Stall NM, Reppas-Rindlisbacher C, Gurwitz JH. STOPP/START version 3: even better with age. Eur Geriatr Med. 2023;14(4):635-637. Available from: doi: 10.1007/s41999-023-00784-z. PMID: 37256474; PMCID: PMC10231291.
  4. Nestola T, Cesari M. WHO Approach to Healthy Aging. In: Wasserman, M., Bakerjian, D., Linnebur, S., Brangman, S., Mims, A., Johnson, J.C. (eds) Geriatric Medicine. Springer, Cham. 2023. Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-01782-8_105-1[Accessed 30th September 2023].

Mai mult | Read more about Medicina Geriatrică – dezvoltare și schimbare în context european


Geriatrie și gerontologie – note de cursCreșterea speranței de viață și eforturile susținute de a înțelege mecanismele îmbătrânirii pentru a le încetini mersul și a ne apropia, astfel, cât mai mult de dezideratul „tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” au dus la o creștere spectaculoasă a numărului de vârstnici la nivel mondial. Acest fenomen a impus modificări fundamentale în […]


Medicina de familie – Ghid practic pentru studențiAutoarea este președinta Asociației medicilor de familie “Tomis” din Județul Constanța, a organizat conferințe anuale pe tema Medicină de familie, cu participare internațională, predă la Facultatea de medicină a Universității Ovidius și a publicat mai multe lucrări de specialitate. Dintre acestea amintim Medicina de familie pentru asistenții medicali, Editura Etna 2017, împreună cu doamna prof. dr. Liliana Tuță, o carte foarte apreciată de personalul medical.


Analize medicale explicateCartea Analize medicale explicate, scrisă de doamna dr. Ioana Soare, este recomandată atât publicului larg cât și personalului medical. 

Datorită sistematizării textului în formă de tabel, cartea este ușor de citit, iar limbajul concis o face utilă, un valoros manual sau instrument de lucru.

Se oferă date privind aproximativ 525 analize în ordine alfabetică. Sunt prezentate valorile considerate normale, sursele de eroare, variațiile fiziologice (efort, creștere, sarcină, la copil sau la vârstnic) și patologice. Sunt detaliate tratamentele medicamentoase care pot modifică rezultatele analizelor de laborator. 


Evaluarea primară a pacientului vârstnic. Ghid practicEvaluarea primară a pacientului vârstnic. Ghid practic este o carte care a fost concepută ca o trusă de prim ajutor oferită medicilor de familie. Participările autorilor la conferințe cu diverse teme medicale i-a obligat să remarce că fiecare specialitate consideră că responsabilitatea principală în depistarea, profilaxia și supravegherea tratamentului oricărei boli ar avea pacientul revine […]


Cooperarea în caz de urgență medicală este beneficăTeza de doctorat privind „Asistența medicală primară acută în Olanda”* În Olanda, toți cetățenii sunt înregistrați pe lista un medic de familie (MF) iar accesul este fără bariere financiare. Serviciile medicale oferite de MF sunt incluse în pachetul de asigurare de bază. În trecut, serviciile MF au fost disponibile non-stop. În urmă cu treizeci de […]


De la simptom la diagnostic în practica medicului de familieDe la simptom la diagnostic în practica medicului de familie – coordonator prof dr Dumitru Matei, prezintă cele mai frecvente semne și simptome cu care pacientul se adresează medicului de familie. Sunt descrise astfel pentru fiecare simptom algoritmul de diagnostic bazat pe anamneză, examen clinic, posibile diagnostice diferențiale, elementele ce stau la baza unei scheme unice de investigații paraclinice necesare diagnosticului pozitiv.


Sindromul de burnoutBurn-out este un termen psihologic introdus de Herbert Freudenberger în 1974, se presupune că pornind de la titlul unui roman de Graham Greene, „A Burnt-Out Case”.

Burn-out este un sindrom de epuizare emoţională, depersonalizare şi reducere a împlinirii profesionale care apare la indivizii care lucrează cu oamenii, în care persoana afectată devine cinică faţă de valoarea ocupaţiei sale şi se îndoieşte în legătură cu capacitatea proprie de a performa (Maslach, 1996).


Medicină de familie – Manual de tratament și profilaxie în ambulatoriuAceastă lucrare complexă, dar foarte ușor de utilizat, prezintă cele mai frecvente simptome, probleme și boli întâlnite în ambulatoriu de medicii de familie, interniști, pediatri, dar și de alți furnizori de asistență medicală primară.


Medicină de familie pentru asistenții medicaliA scrie o carte despre medicină de familie nu este deloc ușor. A încerca să concepi un manual care să ajute studenții să descopere, să înțeleagă și să învețe tainele specialității de medicină de familie este și mai greu. Dar, iată că, cele două autoare cadre didactice de la Universitatea “Ovidius” din Constanța, au realizat un astfel de manual care, pe cât de concis, pe  atât de profund, a reușit să abordeze toate problemele pe care medicina de familie (MF) trebuie să le rezolve în societatea contemporană.