Calitatea vieții la pacienții cu boală pancreatică benignă tratați chirurgical

Context: Pacienții cu pancreatită cronică pot suferi o serie de dureri intense, precum și de probleme referitoare la funcționarea organelor digestive, evaluarea calității vieții poate furniza informații valoroase despre nivelul de disconfort fizic și emoțional resimțit de pacienți după intervenția chirurgicală.
Read More

Managementul dispneei în îngrijirile paliative. Diagnostic diferențial și tratament

Obiective: Identificarea etiologiilor dispneei la pacienții oncologici în stadiul terminal și schițarea opțiunilor de management și tratament disponibile pentru aceștia.
Read More

Infecțiile de tract urinar recurente din perspectiva medicului de familie

Infecțiile urinare sunt o cauză frecventă de morbiditate în populația generală, iar cabinetul medicului de familie ocupă locul al doilea, după infecțiile respiratorii.
Read More

Percepția pacienților asupra conceptului de telemedicină în practica medicului de familie

Telemedicina este o formă a practicii medicale prin care informațiile medicale sunt transmise la distanță. Dezvoltarea ei ca serviciu medical s-a dezvoltat mult în condițiile pandemiei Covid din nevoia de a evita transmiterea infecției virale.
Read More

Barierele și aspectele pozitive ale relației dintre medicul de familie și părinții unui copil cu boală cronică progresivă terminală

Context: Îngrijirea paliativă pediatrică trebuie să țină cont de două dimensiuni suplimentare: prima vizează dezvoltarea fizică specifică fazei de viață a copilului cu abilitățile și autonomia dobândită și dimensiunea psihologică, care urmărește nivelul de înțelegere asupra termenului de moarte influențată de capacitatea de comunicare a copilului.
Read More

Numărul curent


Educaţie medicală continuă


Artă și medicină


Misiunea

Medicina de familie este o specialitate medicală care – asemenea celorlalte domenii științifice evidence-based - se dezvoltă continuu și trebuie să se adapteze schimbărilor în evoluția morbidității și a mortalității și a factorilor care le determină.

În prezent, medicina de familie formează piatra de temelie a majorității sistemelor de asigurări de sănătate moderne.

Obiectivul principal al Revistei Române de Medicina Familiei este să ofere o platformă de comunicare, cercetare și educație pentru comunitatea medicilor de familie și de medicină generală din România. În acest spirit, având că suport un website dedicat, revista își propune să:

- încurajeze și să sprijine inițierea și publicarea de cercetări științifice și proiecte inovative în medicina de familie și în asistența medicală primară;

- disemineze cunoștințe despre prevenție, rețele de lucru, servicii de calitate și inovații în medicina de familie;

- contribuie la educația medicală continuă, creșterea competențelor și îmbunătățirea calității în medicina de familie;

- prezinte materiale care să stimuleze discuțiile și dezbaterile relevante pentru dezvoltarea medicinii de familie;

- stimuleze și să faciliteze comunicarea medicilor de familie și a membrilor echipei de asistență medicală primară cu alți profesioniști din sănătate.

Revista Română de Medicina Familiei apare on-line, trimestrial, plus suplimente.


Rubrica Disciplinei Medicina de familie UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca si a Asociației Medicilor de familie Cluj

Percepția pacienților asupra conceptului de telemedicină în practica medicului de familie


Barierele și aspectele pozitive ale relației dintre medicul de familie și părinții unui copil cu boală cronică progresivă terminală


Boala granulomatoasă la copil: boală rară în cabinetul medicului de familiePREVIEW / PREVIZUALIZARE / OPEN ACCESS / ACTUALITATE