Pledoarie pentru diagnostic clinic rapid al bolilor oncologice la cabinetul medicului de familie

Un grup de medici și cercetători de la trei universități din România s-au reunit că să pledeze în acest articol pentru o atenție sporită a medicilor de familie pentru manifestărilor polimorfe, progresive, persistente care pot să fie un semnal de alarmă pentru depistarea cancerului.
Read More

Tumoră mare de braț: imagini clinice și considerații terapeutice

Lipomul poate crește pe orice parte a corpului, dar se găsește adesea pe gât, umeri, membrele superioare, precum și pe coapsă.
Read More

Abordarea actuală a pacientului cu boală de reflux gastroesofagian în medicina de familie

Boala de reflux gastroesofagian este o afecțiune frecvent întâlnită în practica medicului de familie, atât în patologia adultului cât și în cea a copilului, fiind asociată cu o afectare semnificativă a calității vieții, dar și cu implicarea unor costuri semnificative din partea sistemelor de asigurări de sănătate.
Read More

Ce este nou în practica medicului de familie?

PREVENT – calculator complex pentru riscul de boală cardiovasculară aterosclerotică  Ghidurile pentru prevenția primară a bolilor cardiovasculare (BCV) recomandă utilizarea...
Read More

Numărul curent


Educaţie medicală continuă


Artă și medicină


Misiunea

Medicina de familie este o specialitate medicală care – asemenea celorlalte domenii științifice evidence-based - se dezvoltă continuu și trebuie să se adapteze schimbărilor în evoluția morbidității și a mortalității și a factorilor care le determină.

În prezent, medicina de familie formează piatra de temelie a majorității sistemelor de asigurări de sănătate moderne.

Obiectivul principal al Revistei Române de Medicina Familiei este să ofere o platformă de comunicare, cercetare și educație pentru comunitatea medicilor de familie și de medicină generală din România. În acest spirit, având că suport un website dedicat, revista își propune să:

- încurajeze și să sprijine inițierea și publicarea de cercetări științifice și proiecte inovative în medicina de familie și în asistența medicală primară;

- disemineze cunoștințe despre prevenție, rețele de lucru, servicii de calitate și inovații în medicina de familie;

- contribuie la educația medicală continuă, creșterea competențelor și îmbunătățirea calității în medicina de familie;

- prezinte materiale care să stimuleze discuțiile și dezbaterile relevante pentru dezvoltarea medicinii de familie;

- stimuleze și să faciliteze comunicarea medicilor de familie și a membrilor echipei de asistență medicală primară cu alți profesioniști din sănătate.

Revista Română de Medicina Familiei apare on-line, trimestrial, plus suplimente.


Rubrica Disciplinei Medicina de familie UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca si a Asociației Medicilor de familie Cluj

Abordarea actuală a pacientului cu boală de reflux gastroesofagian în medicina de familie


Amenoreea secundară: multiplii factori de risc în cazul unei paciente cu Sindrom de ovare polichistice și Tirodită Hashimoto


Ce este nou în practica medicului de familie?PREVIEW / PREVIZUALIZARE / OPEN ACCESS / ACTUALITATE