Corelația dintre fragilitate și ateroscleroza subclinică la pacienții vârstnici

Fragilitatea este frecvent asociată cu un declin funcţional cumulativ care are drept consecinţă epuizarea rezervei biologice şi incidenţa crescută a căderilor, a dizabilităţii, a spitalizărilor repetate şi prelungite sau o mortalitate ridicată.
Read More

Evaluarea îngrijitorului principal a pacientului cu nevoi paliative – parte din activitatea medicului de familie

Pacientul cu nevoi paliative este îngrijit de multe ori de către familia sa, astfel încât un anumit membru al familiei este preocupat în mod direct de activitatea de îngrijire. Această perioadă poate fi de durată variabilă dar nevoile de îngrijire sunt numeroase și de diferite intensități.
Read More

Actualități in diagnosticul și tratamentul neoplaziilor avansate din sfera genitală – utilitatea testelor de tip Next Generation Sequencing

Identificarea biomarkerilor predictivi in țesutul tumoral este esențialăîn îngrijirea optimă a pacientului oncologic. Testele de secvențiere geonomică (NGS) permit o mai bunacaracterizare a întregului exom tumoral, sau a unui panel extins de gene, fiind disponibile atât din probele de țesut tumoral, cât și din ADN-ul circulant.
Read More

Rolul medicului de familie în prevenția cancerului colorectal

Incidența cancerului colorectal (CCR) este în creștere, iar mortalitatea se menține și ea la cote ridicate (cu precădere în țările mai puțin dezvoltate). Mai mult decât atât, s-a observat un trend ascendent al numărului de cazuri diagnosticate la persoane tinere (sub 50 de ani), fără istoric familial de CCR.
Read More

Colestaza intrahepatică de sarcină – plan de management în medicina de familie

Rezumat Colestaza intrahepatică de sarcină (Intrahepatic colestasis of pregnancy ) este cea mai frecventă afecțiune hepatică întălnită în perioada sarcinii...
Read More

Numărul curent


Educaţie medicală continuă


Artă și medicină


Misiunea

Medicina de familie este o specialitate medicală care – asemenea celorlalte domenii științifice evidence-based - se dezvoltă continuu și trebuie să se adapteze schimbărilor în evoluția morbidității și a mortalității și a factorilor care le determină.

În prezent, medicina de familie formează piatra de temelie a majorității sistemelor de asigurări de sănătate moderne.

Obiectivul principal al Revistei Române de Medicina Familiei este să ofere o platformă de comunicare, cercetare și educație pentru comunitatea medicilor de familie și de medicină generală din România. În acest spirit, având că suport un website dedicat, revista își propune să:

- încurajeze și să sprijine inițierea și publicarea de cercetări științifice și proiecte inovative în medicina de familie și în asistența medicală primară;

- disemineze cunoștințe despre prevenție, rețele de lucru, servicii de calitate și inovații în medicina de familie;

- contribuie la educația medicală continuă, creșterea competențelor și îmbunătățirea calității în medicina de familie;

- prezinte materiale care să stimuleze discuțiile și dezbaterile relevante pentru dezvoltarea medicinii de familie;

- stimuleze și să faciliteze comunicarea medicilor de familie și a membrilor echipei de asistență medicală primară cu alți profesioniști din sănătate.

Revista Română de Medicina Familiei apare on-line, trimestrial, plus suplimente.


Rubrica Disciplinei Medicina de familie UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca si a Asociației Medicilor de familie Cluj

Rolul medicului de familie în prevenția cancerului colorectal


Colestaza intrahepatică de sarcină – plan de management în medicina de familiePREVIEW / PREVIZUALIZARE / OPEN ACCESS / ACTUALITATE