Indicele de fragilitate Groningen(IFG)

Fragiltatea este un sindrom geriatric multidimensional „recunoscut” cu aproximativ 40 de ani și legat de îmbătrânirea populației. De aceea se...
Read More

Fragilitate și sarcopenie: provocări pentru asistența medicală primară

Rezumat Fragilitatea și sarcopenia sunt concepte legate de îmbătrânirea populației la nivel mondial. Diferite diagnostice sunt dezvoltate pentru a evalua...
Read More

Medicul de familie temelia proiectului pilot de screening ROCCAS 2 din România

Rezumat Cancerul colorectal reprezintă o problemă gravă de sănătate publică prin rata de mortalitate ridicată. Fiind o afecțiune care poate...
Read More

Numărul curent


Educaţie medicală continuă


Artă și medicină


Misiunea

Medicina de familie este o specialitate medicală care – asemenea celorlalte domenii științifice evidence-based - se dezvoltă continuu și trebuie să se adapteze schimbărilor în evoluția morbidității și a mortalității și a factorilor care le determină.

În prezent, medicina de familie formează piatra de temelie a majorității sistemelor de asigurări de sănătate moderne.

Obiectivul principal al Revistei Române de Medicina Familiei este să ofere o platformă de comunicare, cercetare și educație pentru comunitatea medicilor de familie și de medicină generală din România. În acest spirit, având că suport un website dedicat, revista își propune să:

- încurajeze și să sprijine inițierea și publicarea de cercetări științifice și proiecte inovative în medicina de familie și în asistența medicală primară;

- disemineze cunoștințe despre prevenție, rețele de lucru, servicii de calitate și inovații în medicina de familie;

- contribuie la educația medicală continuă, creșterea competențelor și îmbunătățirea calității în medicina de familie;

- prezinte materiale care să stimuleze discuțiile și dezbaterile relevante pentru dezvoltarea medicinii de familie;

- stimuleze și să faciliteze comunicarea medicilor de familie și a membrilor echipei de asistență medicală primară cu alți profesioniști din sănătate.

Revista Română de Medicina Familiei apare on-line, trimestrial, plus suplimente.


Rubrica Disciplinei Medicina de familie UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca si a Asociației Medicilor de familie Cluj

Controverse în terapia medicamentoasă a bronșiolitei – review narativ


Managementul simptomelor nespecifice ce pot ridica suspiciunea unui proces neoplazic în cabinetul medicului de familiePREVIEW / PREVIZUALIZARE / OPEN ACCESS / ACTUALITATE