Contact

Email: editor@revmedfam.ro

Adresa poştală:

MediaDomExpress S.R.L.

Revista Română de Medicina Familiei

Str Teleajenului Nr 33,

Craiova, Cod 200361

Jud. Dolj

România