Unde să supraviețuiești pandemiei în Europa? O provocare pentru profesioniștii din domeniul sănătățiiReziliența evaluează în ce măsură comunitățile sau țările au resurse disponibile pentru cetățeni în cazul unor evenimente adverse, adică dezastre, sărăcie, lipsă de servicii. Reziliența ridicată înseamnă că sunt disponibile resurse pentru cetățenii expuși riscului în cazul unor evenimente adverse. Din punct de vedere istoric, pandemiile au fost împărțite inegal între comunități mai mult sau mai puțin (de)favorizate.


Aspectele medicale ale geriatriei paliative în practica medicului de familieImportanța medicinei de familie este demonstrată în abordarea holistică a pacienților geriatrici. Cunoașterea procesului local de îmbătrânire permite dezvoltarea unor programe eficiente și eficiente pentru „îmbătrânire activă”.


Dynamics of the adaptation process of the medical staff within an Oncology- Palliative Care Department, during the Covid 19 pandemicThe medical staff in the fight against SARS CoV 2 infection, must quickly find adaptation and defense mechanisms to control the psycho-emotional, cognitive, physical and professional overload, characteristic of a pandemic. Materials and method: We interviewed the health-care staff (36 persons) from the Oncology- Palliative Care Department twice (with a 6 weeks interval) to identify signs of anxiety, depression and adaptation mechanisms.


Particularitățile psiho-sociale la pacienții vârstnici aflați în îngrijirea unui medic de familieStarea de bine a unei persoane vârstnice se datorează influenței mai multor factori. Pe lângă păstrarea sănătății în general o importanță deosebită o au capacitatea de autoîngrijire, păstrarea activităților cotidiene și a contactelor sociale. Obiectiv: Scopul studiului a fost descrierea aspectelor psiho-medico-sociale la persoanele de peste 65 ani aflați în îngrijirea medicului de familie. În acest articol au fost analizate particularitățile psiho-sociale ale persoanelor incluse in studiu.


Patients’ needs and their satisfaction in hospital care as viewed and experienced by the patients in the time of the COVID-19 pandemicAbstract Introduction: In the context of an ageing population, problems in care for frail older patients and their specific requirements have increasingly been highlighted. In the COVID-19 pandemic hospitals play even more important role and provide continuum of care also to older persons. Therefore it is even more important to ensure comprehensive care for older […]


Care țări europene par să contribuie cel mai mult la controlul pandemiei covid-19? Un studiu explorativ după 12 luniRezumat

Sistemele de îngrijire a sănătății la nivel mondial au fost supuse unor presiuni încercând să facă față pandemiei covid-19, în timp ce guvernele au luat măsuri pentru controlul pandemiei. Acest studiu explorativ încearcă să analizeze care țări europene au avut cel mai mare succes în acest sens. Studiul se concentrează pe cazurile și decesele confirmate cauzate de covid-19, din 2020 și pe căutarea de explicații pentru reziliență în 25 de țări europene. Componentele de reziliență ale fiecărei țări sunt evaluate între 2017 și 2020, pe baza datelor internaționale comparative. Numărul mediu de cazuri confirmate de covid-19 în 2020 în 25 de țări europene este de 29,6 la 100.000 de locuitori și numărul de decese confirmate de 0,9 la 100.000 de locuitori. Măsura în care cetățenii subliniază importanța regulilor, a valorilor și a unui guvern puternic are ca rezultat cazuri mai puțin confirmate și decese în pandemie. Investițiile financiare în sănătate și asistență socială (ca % din produsul intern brut) nu contribuie (direct) la mai puține victime ale pandemiei. Rezultatele acestui studiu explorativ ar putea stimula cercetări suplimentare cu privire la modul de abordare a pandemiilor în viitor.

Cuvinte cheie: covid-19, reziliență, Europa


Research
Original papers

Which European countries seem to contribute most in controlling the covid-19 pandemic? An exploration after 12 months

Abstract

Worldwide governments have taken measures to control the covid-19 pandemic. This study analyses which European countries have been most successful in doing so. However, data on the pandemic and on measures taken by governments are disputable. Alsoa variety of factors might influence the effectiveness of the measures taken. Confirmed cases and deaths due to covid-19 in 2020 are studied 25 European countries. Resilience components of each country are assessed based on international comparative data. The mean number of confirmed covid-19 cases in 2020 in 25 European countries is 29,6 per 100.000 inhabitants and the number of confirmed deaths 0,9 per 100.000 inhabitants. The extent to which citizens underline the importance of rules, values and a strong government results in less confirmed cases and deaths of the pandemic. Financial investments in health and social care (as % of the Gross Domestic Product) do not (directly) contribute to less victims of the pandemic. The outcomes of this exploration may stimulate further research how to deal with (future) pandemics.

Keywords: covid-19, resilience, Europe


Mai mult | Read more about Care țări europene par să contribuie cel mai mult la controlul pandemiei covid-19? Un studiu explorativ după 12 luni


Analiza factorilor demografici și socioeconomici care influențează morbiditatea prin tulburare depresivăTulburarea depresivă poate fi rezultatul unei interacțiuni complexe a factorilor sociali, psihologici și biologici. Obiective:1. Identificarea diferențelor din punct de vedere al vârstei, genului, mediului de rezidență, nivelului de studii între subgrupurile de pacienți incluse în cercetare. 2. Identificarea categoriilor profesionale cele mai afectate de existența unei tulburări depresive. 3. Evaluarea impactului bolii asupra pensionării pacienților cu tulburare depresivă. Metodologie: Studiul este descriptiv.


Neglijarea polineuropatiei diabeticeRezumat

C Diabetul zaharat este o boală cu evoluţie trenantă, de obicei zeci de ani după aflarea diagnosticului. Din această cauză atât pacientul, cât şi diabetologul şi medicul de familie au tendinţa de a neglija controalele periodice, în special cele la neurolog. Dintre complicaţiile acestei boli, polineuropatia diabetică se află pe locul 3, după macroangiopatie şi afectarea oculară.

Am studiat un lot de 53 pacienţi, o parte internaţi în spital şi o parte care au facut tratament recuperator la un cabinet privat. Dintre acestia doar 4 au fost examinaţi de un neurolog şi aveau EMG. In contextul implementării Programul naţional de diabet zaharat, considerăm importantă necesitatea evaluării neurologice periodice a pacienţilor cu diabet zaharat, măcar odată pe an, după vârsta de 60 ani.

Cuvinte cheie: polineuropatie, diabet zaharat, medic de familie, neurolog, diabetolog


RESEARCH

Original article

Neglect of diabetic polyneuropathy

Abstract
Diabetes mellitus is a disease with a persistent evolution, usually decades after diagnosis. Because of this, both the patient and the diabetologist and the family doctor tend to neglect regular check-ups, especially those at the neurologist. Among the complications of this disease, diabetic polyneuropathy is on the 3rd place, after macroangiopathy and eye damage.
We studied a group of 53 patients, some hospitalized and some who underwent recovery treatment at a private practice. Of these, only 4 were examined by a neurologist and had EMG. In the context of the implementation of the National Diabetes Program, we strongly recommend periodic neurological evaluation of patients with diabetes, at least once a year, after 60.

Keywords: polyneuropathy, diabetes, family doctor, neurologist, diabetologist


Mai mult | Read more about Neglijarea polineuropatiei diabetice


Calitatea asistenței medicale (primare) din țările UE așa cum este percepută de cetățeni: un nou impuls?Rezumat Rapoarte recente subliniază importanța unei calități bune a serviciilor de asistență medicală și rolul asistenței medicale primare, care – atunci când funcționează bine – ar trebui să fie baza unui sistem de asistență medicală. Acest studiu descrie opiniile cetățenilor din țările UE cu privire la calitatea generală a asistenței medicale și a asistenței medicale […]


Aspecte particulare ale afectării interstițiale pulmonare difuze la copilBoli interstițiale pulmonare difuze la copil (Interstitial Lung Disease- ILD) reprezintă un grup heterogen de afecțiuni caracterizate prin modificări histologice ale structurilor alveolare, predominând alveolita, remodelarea tisulară, fibroză sau o combinație a acestora Există numeroase sinonime pentru diferitele entități. Frecvența lor este crescută în primii 2 ani de viață (48%), incidența (1,32 cazuri noi/1 milion de copii) și prevalența (3,6/1 milion de copii) fiind mult reduse versus ILD la adult, care sunt mai frecvent diagnosticate (30% din bolile pulmonare cronice).