Despre noi

Misiunea

Medicina de familie este o specialitate medicală care – asemenea celorlalte domenii științifice evidence-based – se dezvoltă continuu și trebuie să se adapteze schimbărilor în evoluția morbidității și a mortalității și a factorilor care le determină.

În prezent, medicina de familie formează piatra de temelie a majorității sistemelor de asigurări de sănătate moderne.

Obiectivul principal al Revistei Române de Medicina Familiei este să ofere o platformă de comunicare, cercetare și educație pentru comunitatea medicilor de familie și de medicină generală din România. În acest spirit, având că suport un website dedicat, revista își propune să:

– încurajeze și să sprijine inițierea și publicarea de cercetări științifice și proiecte inovative în medicina de familie și în asistența medicală primară;

– disemineze cunoștințe despre prevenție, rețele de lucru, servicii de calitate și inovații în medicina de familie;

– contribuie la educația medicală continuă, creșterea competențelor și îmbunătățirea calității în medicina de familie;

– prezinte materiale care să stimuleze discuțiile și dezbaterile relevante pentru dezvoltarea medicinii de familie;

– stimuleze și să faciliteze comunicarea medicilor de familie și a membrilor echipei de asistență medicală primară cu alți profesioniști din sănătate.

Revista Română de Medicina Familiei apare on-line, trimestrial (în martie, iunie, septembrie, decembrie), plus suplimente.