Despre noi

În 2018 a fost înființată o nouă revistă numită Revista Română de Medicină de Familie (ISSN 2601 – 4874  ISSN-L 2601 – 4874) de către dr. Marinela Olăroiu, fost președinte al Societății Române de Medicină Generală/Medicină de Familie, pentru a oferi o platformă de comunicare, cercetare și educație pentru comunitatea medicilor de familie și medicilor generaliști din România.

Din ianuarie 2024 revista a primit aviz științific/afiliere din partea Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Medicina de familie este piatra de temelie a sistemelor moderne de îngrijire a sănătății. Prin urmare, informațiile actualizate privind cercetările și inovațiile, legate de medicina de familie, sunt esențiale pentru calitatea continuă a îngrijirii și starea de sănătate a cetățenilor.

Medicina de familie este o specialitate medicală care – asemenea celorlalte domenii științifice evidence-based – se dezvoltă continuu și trebuie să se adapteze schimbărilor în evoluția morbidității și a mortalității și a factorilor care le determină.

În prezent, medicina de familie formează piatra de temelie a majorității sistemelor de asigurări de sănătate moderne.

Obiectivul principal al Revistei Române de Medicina Familiei este să ofere o platformă de comunicare, cercetare și educație pentru comunitatea medicilor de familie și de medicină generală din România. În acest spirit, având că suport un website dedicat, revista își propune să:

– încurajeze și să sprijine inițierea și publicarea de cercetări științifice și proiecte inovative în medicina de familie și în asistența medicală primară;

– disemineze cunoștințe despre prevenție, rețele de lucru, servicii de calitate și inovații în medicina de familie;

– contribuie la educația medicală continuă, creșterea competențelor și îmbunătățirea calității în medicina de familie;

– prezinte materiale care să stimuleze discuțiile și dezbaterile relevante pentru dezvoltarea medicinii de familie;

– stimuleze și să faciliteze comunicarea medicilor de familie și a membrilor echipei de asistență medicală primară cu alți profesioniști din sănătate.

Revista Română de Medicina Familiei apare on-line, trimestrial (în martie, iunie, septembrie, decembrie), plus suplimente; de asemenea, sunt publicate și manuscrise în limba engleză.