Structura articolelor în funcție de rubrică

  • ARTICOLE ORIGINALE

Rubrica include articole originale și cercetări încă nepublicate (epidemiologice, revizii sistematice de literatură, studii clinice și trialuri randomizate, meta-analize, analize psihometrice, survey-uri, etc.) din domeniul medicinii de familie sau în relație cu asistenţa medicală primară.

Regulile pentru descrierea cercetărilor sunt stabilite în ghiduri specifice. Autorii sunt sfătuiți să le urmeze și să controleze listele de verificare (checklists) înainte de a trimite manuscrisul:

– Trialuri randomizate (RTC: randomised controlled trial): CONSORT

– Cercetări diagnostice/prognostice (Diagnostic/prognostic study): STARD

– Studii observaționale (Observational study): STROBE

– Revizii sistematice de literatură (Sistematic review): protocolul PRISMA

– Cercetări calitative (Qualitative Research): criteriile descrise de BMJ

Pentru a vedea toate ghidurile, AICI

Manuscrisele trebuie trimise în format electronic folosind sistemul de trimitere a manuscriselor.

– Titlul și subtitluri: titlul cel mult 100 de caractere inclusiv spații; subtitluri, cel mult 50 de caractere inclusiv spații.

– Autori: cel mult 10;

– Rezumat: structurat astfel: Obiective, Material și Metodă, Rezultate, Concluzii; cel mult 5 cuvinte cheie;

– Dimensiune: cel mult 3000 de cuvinte, fără rezumat, tabele, bibliografie; stilul de redactare va fi concis, manuscrisul va avea introducere (starea actuală a problemei, premisele și scopul cercetării), obiectivul sau scopul studiului (motivație), material și metode, rezultate, discuții și concluzii (redactate sintetic și strict referitoare la surse bibliografice relevante; se vor sublinia aspectele noi ale studiului);

– Materiale ilustrative: cel mult 5 (texte, grafice, figuri, imagini);

– Bibliografia: recentă (75% din ultimii 5 ani) în stilul Vancouver (vezi exemplificarea), cel mult 30 de referințe.

  • PRACTICA MEDICALĂ

În această rubrică se includ:

– observaţii clinice de excepţie, lecții de învăţat şi cazuri clinice, care pun sau clarifică o dilema sau o problemă (medicală – diagnostică, terapeutică, de prevenție -, psihologică, socială, etică culturală, religioasă) şi se încheie cu o confirmare, recomandare, concluzie;

– subiecte legate de managementul cabinetului: organizarea și acordarea serviciilor în asistența medicală primară, lucrul în echipă și în rețele de îngrijire, finanțare, legislație, comunicare, planificare, standarde, protocoale, tehnici, investigații funcționale, servicii integrate, regulamente, proiecte, ş.a.

– descrieri, comentarii despre aplicarea, revizuire sau apariția de standarde, protocoale, regulamente, legislatie, ghiduri de bune practici;

– prezentari de inovari și bune practici.

Manuscrisele trebuie trimise în format electronic folosind sistemul de trimitere a manuscriselor.

 Cazuistică

Odată cu manuscrisele cu cazuri clinice, lecții de învățat, se vor trimite Declarația de liber consimțământ a pacientului (sau de la reprezentanții acestuia) și Declarația de respectare a drepturilor omului (după caz, și a animalelor).

– Titlul: scurt, cel mult 50 semne tipografice;

– Rezumatul: 250 cuvinte; cel mult 5 cuvinte cheie;

– Autori: cel mult 5;

– Dimensiuni: cel mult 2000 de cuvinte (fără rezumat, tabele, bibliografie); se recomandă 1-2 ilustrații originale;

– Structura: cu subtitluri, scurtă introducere, istoricul bolii (ce a făcut pacientul și ce au făcut medicul de familie sau alți profesioniști implicați în rezolvarea cazului), reflecții/discuții (dilemele diagnostice sau terapeutice, eventualele greșeli, s-ar fi putut și altfel, ce ar fi putut face pacientul), menționarea efectelor adverse conform algoritmul Narajno

– Bibliografie: cel mult 10 referințe, în stilul Vancouver.   

Management

– Titlul: scurt, cel mult 50 semne tipografice.

– Rezumatul: 250 cuvinte, cel mult 5 cuvinte cheie;

– Autori: cel mult 5;

– Dimensiuni: cel mult 1500 de cuvinte (fără rezumat, tabele, bibliografie); se recomandă 1-2 ilustrații originale;

– Structura: scurtă introducere (de ce este important, cui se adresează), cu subtitluri (de exemplu, pentru prezentarea unui protocol terapeutic: diagnostic, tratament, complicații, când se trimite, cum se face informarea pacientului), informații despre (dificultăți de) implementare, specificarea adresei URL unde poate fi găsit un document (lege, protocol, hotărâre) sau informații suplimentare despre subiect (proiect, instituție);

– Structura pentru tehnici, servicii: de ce este nevoie de această tehnică sau serviciu, indicații, ce anume rezolvă, ce se știe despre efectivitate, cât de greu se învață, care este viitorul (intră în pachetul de asigurări de bază), câți pacienți pot beneficia, unde se practică;

– Bibliografie: cel mult 10 referințe, în stilul Vancouver.

  • PERSPECTIVE

Manuscrisele vor face referire la tendințele din medicina de familie, privitor la organizare (poziția medicinii de familie în sistemul medical, în comunitate), concepte, proiecte inovative, e-health, etică. Referirile la evoluțiile din domeniu pot fi puse și în perspectivă istorică și se acceptă manuscrise despre momente decisive sau personalități care au determinat schimbări majore în dezvoltarea medicinii de familie.

– Titlul: cel mult 50 de caractere cu spații; pot fi folosite subtitluri;

– Autori: cel mult 3;

– Dimensiune: cel mult 2000 de cuvinte;

– Stilul de redactare: liber, logic, curgător, atractiv, provocator;

– Bibliografie: cel mult 20 de referințe, introduse în text și redactate în stilul Vancouver.

În această rubrică se includ manuscrise care anunță începerea și urmăresc desfășurarea de proiecte de cercetare, studii multicentrice sau relevante pentru un grup mare de persoane.

– Titlul: scurt, cel mult 50 caractere, cu spații;

– Autori: unul singur;

– Dimensiuni: cel mult 1000 de cuvinte; nu se trimite rezumat;

– Subtitluri: ipoteză de cercetare, metodă (număr de pacienți, criterii de includere, locul desfășurării, s.a.), cine finanțează studiul, când sunt așteptate primele rezultate, cine și cum poate lua parte la studiu (link la website – anchetă, e-mail, persoană de contact), sau rezultate parțiale;

– Bibliografia: în stilul Vancouver.

Manuscrisul se trimite că document pdf la e-mail: editor@revmedfam.ro

Redacția poate invita autori să scrie despre articole de cercetare pe care le-au publicat în reviste internaționale. Pentru redactare trebuie urmate instrucțiunile de la CERCETARE.

  • COMENTARII

Rubrica are menirea de a prezenta: comentarii/opinii din partea cititorilor asupra unor articole recent apărute în revistă, comentariile sau discuțiile unor experți asupra unor articole relevante și recent publicate în domeniul medicinii de familie și asistenței medicale primare sau în legătură cu aceasta. Cititorii pot sugera subiecte pentru a fi discutate sau comentate, inclusiv de către experți în domeniu. Redacția va invita, dacă este necesar, experți care să comenteze sau să-și expună punctele de vedere.

Comentarii, discuții, opinii  

Într-un comentariu sau un material pentru discuție trebuie să se răspundă la următoarele întrebări: de ce este important subiectul, care sunt consecințele pentru practicieni sau pentru politici în sănătate, care este părerea celui care trimite manuscrisul.

– Titlul: cel mult 50 caractere, cu spații;

– Autori: cel mult 3;

– Rezumate: cel mult 250 cuvinte (descrierea generală a tematicii prezentate), cuvinte cheie cel mult 5;

– Dimensiuni: cel mult 1500 de cuvinte; cu subtitluri; contribuția fiecărui autor va fi de cel mult două pagini.

– Bibliografia: cel mult 10 referințe, în stilul Vancouver.

Manuscrisul se trimite ca document pdf la e-mail: editor@revmedfam.ro

Scrisoarea către editor 

Expeditorul unei Scrisori către editor trebuie să anexeze și o Scrisoare de intenție în care să argumenteze motivele pentru care trebuie publicată scrisoarea sa, să își menționeze numele complet și apartenența actuală. Vor fi publicate scrisorile care parvin redacției în intervalul de 6 luni de la publicarea în revistă a articolului asupra căruia se fac respectivele comentarii.  Redactorul șef are dreptul de a refuza publicarea unei scrisori către editor.

– Titlul: cel mult 50 caractere cu spații;

– Autori: unul singur;

– Dimensiuni: cel mult 500 de cuvinte; nu se trimite rezumat;

Manuscrisul se trimite că document pdf la e-mail: editor@revmedfam.ro

  • RECENZII, PUBLICAŢII RECENTE

 În atenția redactorului șef pot fi aduse informații despre publicații, apariții editoriale din domeniul medical utile în practica medicului de familie, rapoarte speciale (de la OMS, organizații profesionale ale medicilor de familie, etc.), teze de doctorat și articole de excepție apărute în alte publicații având ca subiect medicina de familie și asistența medicală primară. Acestea vor fi publicate în funcție de interesele revistei și de spațiul disponibil.

Cărțile pentru recenzie vor fi trimise redactorului șef pe adresa ce poate fi găsită la Contact. Pentru a fi postate pe website trebuie trimisă o scurtă prezentare în cel mult 200 de cuvinte, coperta cărții (jpg), o scurtă biografie a autorului (-lor), și o fotografie.

Materialele se trimit la e-mail: editor@revmedfam.ro

  • RUBRICI PE WEBSITE

 Perle

Rubrica este destinată celor care pot descrie pe scurt întâmplări deosebite sau cu caracter anecdotic petrecute în cabinet, în timpul unei vizite la domiciliu, sau într-o instituție medicală. Manuscrisul va avea cel mult 100 de cuvinte, un titlu scurt, fără rezumat și bibliografie. Autorul nu va fi menționat pe site. Manuscrisul va fi trimis pe adresa redacției la editor@revmedfam.ro.

Artă și medicină 

Această secțiune va include imagini cu opere de artă din muzee, de la expoziții în instituții sau în aer liber, despre medicină și medici (de familie). Imaginile trebuie să fie originale, și vor fi însoțite de un comentariu scurt în care să fie menționate date despre opera de artă: anul, titlul, autorul, locul.

Materialele vor fi trimise pe adresa redacției la editor@revmedfam.ro

In memoriam

Rubrica este dedicată informării despre trecerea în neființă a unor colegi, personalități din lumea medicală care și-au adus contribuția la dezvoltarea medicinii de familie și asistenței medicale primare. Materialul va trebui să cuprindă o descriere în cel mult 500 de cuvinte a vieții și activității persoanei respective, 1-2 fotografii și va fi trimis pe adresa redacției la e-mail editor@revmedfam.ro.

Diagnostic în imagini

Semnificația acestei rubrici este prezentarea pe scurt a uni caz folosind imagini statice (fotografii din exteriorul și din interiorul corpului uman – radiografii, echo, RMN,…) sau, de preferat, dinamice (filme scurte). Imaginea va fi însoțită de un text scurt (cel mult 200 de cuvinte), fără rezumat și bibliografie, care să descrie cazul și diagnosticul. Este necesară trimiterea Declarației de liber consimțământ a pacientului (sau de la reprezentanții acestuia) și a Declarației de respectare a drepturilor omului (după caz, și a animalelor).

Materialele se trimit pe adresa redacției la e-mail editor@revmedfam.ro