Vol. 3 – Nr. 3 – Septembrie 2020

Revista Română de Medicina Familiei Vol 3, Nr 3, Septembrie 2020 Romanian Journal of Family Medicine Vol 3, No 3, September 2020   CUPRINS EDITORIAL Familia și riscul de infecție Covid-19 Dr. Marinela Olăroiu PRACTICA MEDICALĂ UpToDate Măsuri de prevenire a melanomului și diagnostic precoce pentru medicul de familie Dr. Stoica Cristiana, Prof. univ. dr. […]


Familia și riscul de infecție Covid-19

„Noul coronavirus SARS-CoV-2 a declanșat o pandemie în plină desfășurare care pune la grea încercare sistemele de sănătate, comunitățile medicale și de cercetători, afectează mobilitatea, stilul de viață al populației și economia mondială.”


Glomerulonefrita crioglobulinemică – Insuficiență renală datorată infecției cronice cu hepatita C

Virusul hepatitic C este o entitate patogenă care prezintă tropism pentru țesutul hepatic, provocând inflamații și leziuni hepatice prin mai multe mecanisme imunitare complexe. Având în vedere că virusul nu produce de obicei leziuni hepatice prin acțiune directă, ci printr-un răspuns imun al gazdei asupra hepatocitelor infectate, nu deseori în acest lanț complex de reacții, alte organe pot fi afectate.


Alegerea contracepției la adolescente

Adolescența reprezintă o etapă importantă din viață sexuală a unei fete, iar comportamentul viitoarei femei va depinde de atitudinea sa din adolescență, acea perioada în care ea și-a descoperit sexualitatea. În prezent asistăm la o maturizare mai avansată din punct de vedere fiziologic și anatomic, pubertatea la fete se instalează în jurul vârstei de 12-14 ani, iar primul contact sexual are loc între 15-19 ani.


Educație pentru sănătatea copilului

Rezumat

Educaţia pentru sănătate în şcoală oferă în ansamblul său, din perspectiva strategiei sale de realizare, dezvoltarea componenţei de educaţie pentru sănătate atât în cadrul unei curricule cât şi ca activităţi extra curriculare şi extra şcolare. În procesul de elaborare a curriculum-ului de Educaţie pentru sănătate în învăţământul primar, gimnazial şi liceal s-au avut în vedere trei repere fundamentale: raportarea la dinamica şi la necesităţile actuale precum şi la finalităţile de perspectivă ale sistemului românesc de învăţământ, generate de evoluţiile sociale; raportarea la tendinţele actuale şi la criteriile internaţionale general acceptate în domeniul reformelor curriculare; raportarea la acele tendinţe ale sistemului românesc de învăţământ care sunt pertinente din punctul de vedere al redimensionării valorilor educaţiei.

Cuvinte cheie: educație, sănătate, școală, copii


MEDICAL PRACTICE

Management

Abstract

Health education in schools, as an integrated programme, describes its strategy of achievement, i.e. the development of the health education component both within a curriculum and extracurricular activities as well as outside school activities. In the process of elaborating the curriculum for Health Education in primary, secondary and high school education, three fundamental benchmarks were considered: reporting on the dynamics and current needs as well as on the perspective aims of the Romanian education system, generated by social evolutions; reporting on current trends and generally accepted international criteria in the field of curricular reforms; reporting on those tendencies of the Romanian education system that are relevant in terms of resizing education values.

Keywords: education, health, school, children


Read more about Educație pentru sănătatea copilului


Caracteristici de dezvoltare în adolescență

La fel ca şi celelalte etape de dezvoltare ale copilului, vârsta adolescenţei – perioada cuprinsă între 12 şi 20 de ani – are o serie de caracteristici de dezvoltare sub raport fizic, cognitiv şi psiho-social. Înainte de a le prezenta, este important să evidenţiem că adolescenţa este o perioada dificilă, care provoacă bulversări fizice, psihice şi sociale de o mare complexitate, ceea ce determină o intervenţie educativă mai complexă şi o misiune destul de grea pentru educator.


Curs introductiv în statistică oferit de Reporting Labs și abonament lunar pentru Revista Română de Medicina Familiei

Ești medic de familie în căutare de noi oportunități pentru dezvoltarea profesională și acumularea de puncte EMC?  Noi îți oferim oportunitatea de a intra în lumea statisticii medicale, indispensabilă în ceea ce privește realizarea de lucrări de doctorat, meta-analize și lucrări științiice, dar și șansa de a fi la curent cu ultimele noutăți și articole […]


Vol. 3 – Nr. 2 – Iunie 2020

Revista Română de Medicina Familiei Vol 3, Nr 2, Iunie 2020 Romanian Journal of Family Medicine Vol 3, No 2, June 2020   CUPRINS EDITORIAL Consultația de la distanța Dr. Marinela Olăroiu PRACTICA MEDICALĂ UpToDate Mecanisme moleculare și metode utilizate în descoperirea infecției COVID-19 Prof. asoc. Dr. Aurelian Udriștioiu Pacientul vârstnic, sindromul de fragilitate și […]


Consultația de la distanță

Dezastrele și pandemiile pun în față provocări unice sistemelor de sănătate și țările care au investit în e-health și telemedicină pot oferi în aceste circumstanțe servicii noi de care pacienții au nevoie. În ultimii 18 ani coronavirusul a declanșat două epidemii SARS (2002-2003) și MERS (Middle East respiratory syndrome (MERS) (>2012).