Vol. 2 – Nr. 1 – Martie 2019

Revista Română de Medicina Familiei Vol 2, Nr 1, Martie 2019 Romanian Journal of Family Medicine Vol2, No 1, Martie 2019   CUPRINS EDITORIAL De la Alma Ata la Astana Dr. Marinela Olăroiu PRACTICA MEDICALĂ UpToDate Managementul bolii de focar amigdalian / Tonsillar outbreak infection – management Dr. Pulpă Raluca-Oana, As. univ. Dr. Ioniță Irina […]


De la simptom la diagnostic în practica medicului de familie

De la simptom la diagnostic în practica medicului de familie – coordonator prof dr Dumitru Matei, prezintă cele mai frecvente semne și simptome cu care pacientul se adresează medicului de familie. Sunt descrise astfel pentru fiecare simptom algoritmul de diagnostic bazat pe anamneză, examen clinic, posibile diagnostice diferențiale, elementele ce stau la baza unei scheme unice de investigații paraclinice necesare diagnosticului pozitiv.


Asistența medicală comunitară în România: prezent și perspective

Asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de programe, servicii de sănătate şi acţiuni de sănătate publică furnizate la nivelul comunităţilor cu scopul creşterii accesului populaţiei şi, în special al grupurilor vulnerabile. Se desfășoară în sistem integrat, prin colaborarea cu cabinetele medicilor de familie, cu serviciile sociale și servicii educaționale, cu alte structuri medicale și sociale de pe raza comunității și a județului, inclusiv cu organizații neguvernamentale.


Promovarea igienei mâinilor în medicina de familie

Rezumat

Prevenirea și controlul infecțiilor nu a fost niciodată atât de importantă ca acum când la nivel mondial se înregistrează o creștere a rezistenței antimicrobiene. Igiena mâinilor este cea mai importantă metodă de prevenire a răspândirii germenilor și de reducere a apariției rezistenței microbiene. Mâinile curate salvează anual între 5 și 8 milioane de vieți.  Acum, mai mult ca oricând, este important ca noi cu toții, personalul medical, pacienții și familiile acestora, să facem eforturi de a susține și îmbunătății metodele de prevenție existente.

“Împreună pentru o prevenție mai bună” este motto-ul celei mai noi asociații de prevenire a infecțiilor din Romania: APCI – Asociația pentru prevenirea și controlul infecțiilor. Asociația își propune ca să ajute prin activitatea sa la îmbunătățirea siguranței și confortului pacientului. Prevenția începe prin educație și se termină prin aplicarea ei în practică, de către noi toți.

Cuvinte cheie: igiena mâinilor, prevenție, infecție, rezistența microbiană, APCI împreună


MEDICAL PRACTICE

Prevention and infection control

Promoting hand hygiene in family medicine 

Abstract

Prevention and control of infections worldwide have never been as important as now when there is an increase in antimicrobial resistance. Hand hygiene is the most important way to prevent the spread of the germs and reduce the antimicrobial resistance. Clean hands save annually between 5 and 8 million of lives. Now more than ever, it is so important that we all together, the medical staff, patients and their families, make efforts to support and improve existing prevention methods.

„Together for a better prevention” is the motto of the newest association for prevention of infections in Romania: APCI – Association for Prevention and Control Infection. The association aim is that to help to improve the patients’ safety and comfort. Prevention begins with education and ends by applying it in practice by all of us.

Keywords: hand hygiene, prevention, infection, microbial resistance, APCI together


Vezi PDF | See PDF

Read more about Promovarea igienei mâinilor în medicina de familie


Copil cu astm bronșic acutizat; prezentare de caz

Acutizările astmului bronșic în copilărie pot reprezenta adevărate încercări atât pentru copil cât și pentru părinți. Vizitele regulate ale pacientului la medic sunt esențiale, chiar și după ce astmul este sub control, pentru că asigură complianța/aderența copilului la planurile de management a bolii. Pacienții copii, mai ales, sunt mai complianți când au ocazia sa vorbeasca despre ce îi preocupă, despre temerile și așteptările lor în ceea ce privește afecțiunea de care suferă.


Rolul genei p53 în prevenirea cancerului de sân

Cancerul de sân afectează mai mult de un milion de pacienți anual în lume și este o cauză principală a mortalității. Tipul histologic, gradul, dimensiunea tumorii, implicarea ganglionilor limfatici, receptorul estrogen și statutul receptorului HER-2, toate prognozele de influență și probabilitatea de răspuns la terapiile sistemice. Gena p53 este mutată în aproximativ 30% din cazurile de cancer de sân.


Managementul bolii de focar amigdalian

Episoade repetate de infecții amigdaliene pot duce la apariția bolii amigdaliene de focar, o patologie inflamatorie nesupurativă, ce afectează și alte organe cu excepția amigdalelor palatine, ce se manifestă după infecții faringiene cu streptococ beta-hemolitic de grup A. Fără tratament adecvat pot apărea complicații importante cardiac și renale.


De la Alma Ata la Astana

Medicina de familie/medicina generală (MF/MG), cea mai veche specialitate medicală, nu a avut până în urmă cu jumătate de secol nici o definiție și nici nu au existat curicule de formare sau cercetare specifică. Declarația de la Alma Ata din 1978 a avut o influența substanțială asupra dezvoltării conceptelor și educației inititale și continue în […]


Vol. 1 – Nr. 4 – Decembrie 2018

Revista Română de Medicina Familiei Vol 1, Nr 4, Decembrie 2018 Romanian Journal of Family Medicine Vol1, No 4, December 2018   CUPRINS EDITORIAL Are medicul de familie nevoie de echipă? Dr Marinela Olaroiu   PRACTICA MEDICALĂ Particularități terapeutice în boala renală cronică la pacienții vârstnici Șef lucr. univ. Dr. Sorina Maria Aurelian, Dr. Andrei […]