Pacientul vârstnic, sindromul de fragilitate și infecția SARS-CoV-2

Rezumat

În ultimii ani, asistăm la un proces de îmbătrânire a populației în întreagă lume, inclusiv în România și implicit și la creșterea speranței de viață. Procesul de îmbătrânire presupune două aspecte esențiale care se află în strânsă relație: pe de o parte, ”îmbătrânirea biologică (reușită)’’ și “calitatea vieții”, pe de altă parte. Cele două elemente se află într-un echilibru care la un moment dat poate fi alterat iar una dintre cauzele care pot afecta această simbioză este sindromul de fragilitate, care poate fi prevenit, temporizat și recuperat prin intervenție precoce și bine definită. Rolul medicului specialist de medicină de familie este esențial în realizarea unui management integrat, adaptat și centrat pe pacient.

O abordare nouă a acestor pacienți trebuie avută în vedere în contextul actual al pandemiei de SARS-CoV-2. Este deja o certitudine, la acest moment, că persoanele peste 65 ani și cu comorbidități prezintă un risc mai mare pentru complicații grave în cadrul infecției cu COVID-19 și o mortalitate crescută.

Cuvinte cheie: vârstnici, fragilitate, calitatea vieții, prevenție, SARS-CoV-2


MEDICAL PRACTICE
UpToDate
Elderly patient, fragility syndrome and SARS-CoV-2
Abstract

In recent years, we are witnessing a process of an aging population worldwide, including Romania and, implicitly, the increase in life expectancy. The aging process involves two essential aspects that are closely related: “biological (successful) aging’’ on the one hand, and“ quality of life ” on the other hand. The two elements are in a balance that at some point may be altered and one of the causes that can affect this symbiosis is the fragility syndrome, which may be prevented, timed and recovered through early and well-defined intervention. The role of the family medicine specialist is essential in achieving an integrated, adapted and patient-centered management.

  

A new approach for these patients needs to be considered in the current context of the SARS-CoV-2 pandemic. It is already a certainty at this time that people over the age of 65 and with comorbidities have a higher risk of serious complications from COVID-19 infection and increased mortality.

Keywords: elderly, fragility, quality of life, prevention, SARS-CoV-2


* * * * * * * *
You need to subscribe in order to have access to full texts! You have to create an user account here! If you already subscribed and have an account, please login here.

* * * * * * * *
Trebuie să vă abonaţi pentru a avea acces la întregul conţinut! Trebuie să vă creaţi un cont de utilizator aici Dacă sunteţi deja abonat şi aveţi un cont, trebuie să vă autentificaţi aici.

RevMedFam Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.