Infecțiile de tract urinar recurente din perspectiva medicului de familie

Rezumat

Infecțiile urinare sunt o cauză frecventă de morbiditate în populația generală, iar cabinetul medicului de familie ocupă locul al doilea, după infecțiile respiratorii.

Infecțiile recurente ale tractului urinar (ITU) sunt definite ca apariția a două episoade infecțioase în ultimele 6 luni sau trei episoade în ultimul an.  Acestea apar pe fondul persistenței focarului infecțios din organism, cu același germene (insuficient tratat) sau în condițiile reinfecției exogene. Cei mai frecvenți agenți microbieni ce determină infecția tractului urinar sunt bacilii gram negativ, Escherichia Coli fiind responsabil pentru aproximativ 80% din cazuri. Cei mai  frecvenți factori de risc pentru ITU recurente includ: vârsta, genul, sarcina, bolile cronice, status-ul de purtător cronic de sondă urinară, vezica neurologică, etc.

Pacienții cu ITU recurente se pot prezenta cu manifestări clinice variabile, de la bacteriurie asimptomatică până la episoade repetate de cistită acută, pielonefrită și chiar urosepsis. Stabilirea diagnosticului clinic de infecție necomplicată la femeie poate fi suficient pentru inițierea tratamentului de primă intenție în cabinetul medicului de familie, fără confirmarea prezenței agentului microbian în urină, fiind suficientă identificarea nitriților/esterazei leucocitare în urină, cu ajutorul dipstick-ului sau a testului bandeletei urinare. Efectuarea uroculturii cu antibiogramă se indică în următoarele situații: ITU la copii, gravide sau bărbați, infecții recurente, existența de factori favorizanți pentru infecții înalte ale tractului urinar.

Un aspect unic al gestionării ITU recurente este autodiagnosticarea și autotratamentul infecției de către pacient. Acest lucru se poate face în condiții de siguranță doar dacă pacientul este motivat, are o relație bună cu medicul de familie și are ITU recidivante documentate clar. Totuși, terapia convențională, combinată cu măsurile educaționale, atât pentru pacient, cât și pentru familie este preferabilă.

Cuvinte cheie: tract urinar, infecție, cistită, tratament, medicină de familie, medicină alternativă


MEDICAL PRACTICE

UpToDate

Recurrent urinary tract infections – a family medicine perspective

Abstract

Urinary tract infections are a common cause of morbidity in the general population and represents the second cause of infections, after respiratory tract infections, in the family physician’s cabinet.
Recurrent urinary tract infections (rUTIs) are defined as the occurrence of two infectious episodes in the past 6 months or three episodes in the past year. They appear in correlation with the persistence of the infectious foci in the body, with the same germ (insufficiently treated) or in the conditions of exogenous reinfection. The most frequent microbial agents that cause urinary tract infection are gram-negative bacilli, Escherichia Coli being responsible for approximately 80% of cases. The most frequent risk factors for recurrent UTIs include: age, gender, pregnancy, chronic diseases, chronic urinary catheterisations, neurological bladder, etc.
Patients with recurrent UTIs may present with variable clinical manifestations, from asymptomatic bacteriuria to repeated episodes of acute cystitis, pyelonephritis, and even urosepsis. Establishing the clinical diagnosis of an uncomplicated infection in a woman may be sufficient to initiate the first-line treatment in the family doctor’s cabinet, without confirming the presence of the microbial agent in the urine; sufficient would be to identify nitrites/leukocyte esterase in the urine, with the help of the dipstick or the strip test urination. Performing a urine culture with an antibiogram is indicated in the following situations: UTI in children, men or pregnant women, recurrent infections, the existence of favorable factors for high urinary tract infections.
A unique aspect of the management of recurrent UTI is the patient’s self-diagnosis and self-treatment of the infection. This can only be done safely if the patient is motivated, has a good relationship with their GP and has clearly documented recurrent UTIs. However, conventional therapy combined with educational measures for both patient and family is preferable.

Keywords: urinary tract, infection, cystitis, family medicine, alternative medicine


* * * * * * * *
You need to subscribe in order to have access to full texts! You have to create an user account here! If you already subscribed and have an account, please login here.

* * * * * * * *
Trebuie să vă abonaţi pentru a avea acces la întregul conţinut! Trebuie să vă creaţi un cont de utilizator aici Dacă sunteţi deja abonat şi aveţi un cont, trebuie să vă autentificaţi aici.

RevMedFam Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.