Aspectele medicale ale geriatriei paliative în practica medicului de familie

Rezumat

Introducere: Importanța medicinei de familie este demonstrată în abordarea holistică a pacienților geriatrici. Cunoașterea procesului local de îmbătrânire permite dezvoltarea unor programe eficiente și eficiente pentru „îmbătrânire activă”.

Obiectiv: Acest studiu de cohortă descrie aspectele psiho-medical-sociale ale persoanelor cu vârsta peste 65 de ani într-un cabinet de medic de familie. Material și metodă: Studiul include 410 persoane (169 bărbați, 241 femei) de 65 de ani și peste, înscrise pe lista medicului de familie, cu urmărire prospectivă de un an. Au fost utilizate chestionare cu scale standardizate pentru a evalua morbiditatea pacienților incluși în studiu, precum și istoricul medical, familial, social, profesional, condițiile de viață și stilul de viață al acestora. Toate chestionarele au fost completate în timpul vizitelor pacientului la cabinetul medicului de familie sau în timpul vizitelor medicului de familie la pacient. Rezultate: 2/3 dintre respondenți suferă au zilnic dureri cronice și oboseală. Majoritatea seniorilor suferă de mai mult de trei afecțiuni cronice în același timp și consumă mai mult de 3 medicamente pe zi. Comorbiditatea este dominată de bolile cardiovasculare, urmate de dislipidemie și diabet, boli degenerative osteoarticulare, boli neurologice, hepatosteatoză și tiroidite. Un număr din ce în ce mai mare de pacienți iau mai mult de 9 medicamente zilnic (prescrise de diverși specialiști sau autoadministrate). Concluzii: Mulți vârstnici suferă de morbiditate cronică și multiplă, determinând un nivel ridicat de dependență. În plus, problemele sociale, psihologice și existențiale necesită atenție/intervenție, precum și îngrijitorii lor informali.

Cuvinte cheie: vârstnicimedicină de familie, abordarea holistică, aspecte medico-sociale, geriatrie paliativă


ORIGINAL ARTICLE

Research

The medical aspects of palliative geriatrics in the practice of the family doctor

Abstract

Introduction: The importance of family medicine is shown in the holistic approach to geriatric patients. Knowledge of the local aging process enables the development of effective and efficient programs for “active aging”.

Objective: This cohort study describes the psycho-medical-social aspects of people over 65 years of age in a family doctor practice. Material and method: The study includes 410 people (169 men, 241 women) of 65 years and older, registered at the list of the family doctor, with prospective follow-up of one year. Questionnaires were used with standardised scales to assess morbidity of the patients included in the study as well as their medical, family, social, professional history, living conditions and lifestyle. All questionnaires were completed during the patient’s visits to the GP practice or during the GP’s visits to the patient.

Results: 2/3 from the respondents suffer have daily chronic pain and fatigue. Most seniors suffer from more than three chronic conditions at the same time and consume more than 3 medications daily. The comorbidity is dominated by cardiovascular diseases, followed by dyslipidemia and diabetes, degenerative osteoarticular diseases, neurological diseases, hepatosteatosis and thyroiditis. A growing number of patients takes more than 9 medications daily (prescribed by various specialists or self-administered). Conclusions: Many elderly suffer from chronic and multiple morbidity, causing a high level of dependency. Additionally social, psychological, and existential problems need attention/intervention as well as their informal caregivers.

Keywords: elderly, population aging, family medicine, holistic approach, medical and social issues, palliative geriatric


* * * * * * * *
You need to subscribe in order to have access to full texts! You have to create an user account here! If you already subscribed and have an account, please login here.

* * * * * * * *
Trebuie să vă abonaţi pentru a avea acces la întregul conţinut! Trebuie să vă creaţi un cont de utilizator aici Dacă sunteţi deja abonat şi aveţi un cont, trebuie să vă autentificaţi aici.

RevMedFam Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.