Vulnerabilitatea vârstnicului în contextul pandemiei cu COVID-19

Rezumat

Identificarea persoanelor în vârstă și înțelegerea cauzelor și consecințelor vulnerabilității acestora este o preocupare umană și o sarcină a politicii de sănătate și socială. Sănătatea și autonomia pot fi considerate principalele criterii obiective ale vulnerabilității generale, din care pot rezulta alte criterii secundare precum alimentația, îngrijirea medicală, securitatea fizică și economică. Termenul de vulnerabil pentru persoanele în vârstă acoperă domenii precum multimorbiditatea, incapacitatea funcțională, problemele socio-economice și psihologice. Aceste tipuri de vulnerabilitate sunt suficient de grave pentru a expune persoanele în vârstă la un risc crescut de spitalizare sau instituționalizare.

Vulnerable Elders Survey/ VES-13 care este o metodă simplă de evaluare a persoanelor peste 65 de ani, de identificare a vulnerabilității, fiind expuși riscului crescut de deces sau declin funcțional. Vârstnicii sunt cel mai vulnerabil segment de populație în contextul pandemiei de COVID-19, în mare parte datorită sistemului imunitar slab și probabilității mari de a avea o boală cardiovasculară cronică, diabet zaharat, boli pulmonare sau cancer. Evaluarea riscurilor care pot duce la vulnerabilitatea persoanelor în vârstă este necesară pentru ca măsurile de intervenție să fie luate cât mai devreme.

Cuvinte cheie: vulnerabilitate, vârstnici, pandemie COVID-19


MEDICAL PRACTICE

UpToDate 

Vulnerability of the elderly in the context of the COVID-19 pandemic

Abstract

Identifying the elderly people and understanding the causes and consequences of their vulnerability is a human concern and a task of the health and social policy. The health and autonomy can be considered the main objective criteria of the general vulnerability, from which other secondary criteria such as nutrition, medical care, physical and economic security can result. The term of vulnerable for the elderly people covers areas such as multimorbidity, functional incapacity, socio-economic and psychological problems. These types of vulnerability are serious enough to put the elder people at an increased risk for hospitalization or institutionalization. Vulnerable Elders Survey VES-13 which is a simple method of assessment people over 65 years, of identifying the vulnerability, being at increased risk of death or functional decline. The elderly adults are the most vulnerable population segment in the COVID-19 pandemic context, due in large part to the weak immune system and the high probability of having a chronic cardio-vascular disease, diabetes mellitus, lung diseases, or even cancer. The assessment of the risks that may lead to the vulnerability of the elderly people is necessary so that the intervention measures should be taken as early as possible.

Keywords: elderly, vulnerability, Covid-19 pandemic


* * * * * * * *
You need to subscribe in order to have access to full texts! You have to create an user account here! If you already subscribed and have an account, please login here.

* * * * * * * *
Trebuie să vă abonaţi pentru a avea acces la întregul conţinut! Trebuie să vă creaţi un cont de utilizator aici Dacă sunteţi deja abonat şi aveţi un cont, trebuie să vă autentificaţi aici.

RevMedFam Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.