Noutăți în tratamentul hipertensiunii arteriale la vârstnici

Rezumat

Hipertensiunea arterială esențială devine tot mai frecvent întâlnită la vârstnici având o prevalență de peste 60% la persoanele cu vârsta > 60 de ani; tensiunea arterială sistolică >140 mmHg reprezintă factor de risc pentru cel mai mare număr de decese cardiovasculare. Actualizările din noile ghiduri de hipertensiune 2018 in urma congreselor de la Barcelona si Munich, includ un prag mai scăzut al tensiunii arteriale și o altă țintă terapeutică pentru pacienții mai în vârstă. Astfel pentru pacienții cu vârsta cuprinsă intre 65-80 ani ținta tensiunea arterială <140/90 mmHg este orientată spre un interval al tensiunea arterială sistolică = 130-139 mmHg iar pentru cei >80 ani sau fragili, ținta devine tensiunea arterială <160/90 mmHg cu o posibilă scădere a tensiunea arterială sistolică până la 130-139 mmHg, doar dacă este tolerată. Ghidul pentru hipertensiunea arterială din 2013 recomanda un obiectiv al tensiunii arteriale sistolice=140-150 mmHg pentru vârsta 65-80ani. O țintă a tensiunii arteriale diastolice <80 mmHg orientată spre un interval tensiunea arterială diastolică=70-79 mmHg trebuie luată în considerare pentru toți pacienții hipertensivi,  independent de nivelul de risc și de comorbidități.

Clasificarea TA și definiția de hipertensiune arterială rămân neschimbate față de ghidurile ESH / ESC anterioare.

Cuvinte cheie: tensiunea arterială, vârstnici, ghid


MEDICAL PRACTICE

UpToDate

News in the treatment of high blood pressure in the elderly

Abstract

Essential hypertension is becoming more and more common in the elderly with a prevalence of over 60% in people >60 years of age; systolic blood pressure >140 mmHg is the risk factor for the highest number of cardiovascular deaths. Updates from the new 2018 hypertension guides following the Barcelona and Munich congresses, include a lower blood pressure threshold and another therapeutic target for older patients. Thus, for patients aged 65-80 years, blood pressure <140/90 mmHg is targeted to a range of systolic blood pressure = 130-139 mmHg and for those> 80 years or older, the target becomes the blood pressure <160/90 mmHg with a possible decrease in systolic blood pressure to 130-139 mmHg, only if it is tolerated. The 2013 Hypertension Guide recommends a target of systolic blood pressure = 140-150 mmHg for the age of 65-80 years. A target of diastolic blood pressure <80 mmHg, with a range for diastolic blood pressure between 70-79 mmHg, should be considered for all hypertensive patients, regardless of the level of risk and co-morbidity.

Blood pressure classification and the definition of hypertension remain unchanged from previous ESH/ESC guidelines.

Keywords: blood pressure, elderly, guide


* * * * * * * *
You need to subscribe in order to have access to full texts! You have to create an user account here! If you already subscribed and have an account, please login here.

* * * * * * * *
Trebuie să vă abonaţi pentru a avea acces la întregul conţinut! Trebuie să vă creaţi un cont de utilizator aici Dacă sunteţi deja abonat şi aveţi un cont, trebuie să vă autentificaţi aici.

RevMedFam Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.