Infecțiile urinare – rezistență sau prudență în antibioterapie?

Rezumat

Infecțiile tractului urinar (ITU) sunt o sursă comună de infecții în populație generală, reprezentând o cauza importantă de morbiditate și mortalitate la pacienți fără alte patologii asociate. Acestea reprezintă o cauza comună de spitalizare pentru toate vârstele, dar mai ales pentru vârstnici și deseori o cauza importantă de infecții nozocomiale. În lipsa tratamentului prompt și eficient infecția poate deveni recurentă sau recidivantă sau poate conduce către alte complicații sistemice. Tratamentul specific infecției de tract urinar este antibioterapie pe bază antibiogramei uroculturii. Rezistența bacteriană la antibiotice apare ca efect al abilității bacteriei de a-și dezvoltă mecanisme specializate în anihilarea căii de acțiune a substanței antibiotice, reușind astfel să supraviețuiască efectelor unui medicament care anterior gestiona infecția, distrugând bacteriile. Recomandările europene îndeamnă la prudență în utilizarea pe scară largă a agenților antimicrobieni, la acordarea unei importanțe crescute măsurilor de prevenție a infecțiilor urinare și la limitarea posibilităților de selecție a tulpinilor cu rezistență.

Cuvinte cheie: infecții urinare, prevenție, antibiotice, rezistență bacteriană


MEDICAL PRACTICE    UpToDate

Urinary tract infections – resistance or caution in antibiotic therapy?

Abstract

Urinary tract infections (UTIs) are a common source of infection in the general population, representing a major cause of morbidity and mortality in patients without other associated pathologies. These are a common cause of hospitalization for all ages, but especially for the elderly and often a major cause of nosocomial infections. In the absence of prompt and effective treatment, the infection may become recurrent or may lead to other systemic complications. The specific treatment for urinary tract infection is antibiotic therapy based on the urine culture antibiogram. Bacterial resistance to antibiotics occurs as an effect of the bacterium’s ability to develop specialized mechanisms to annihilate the course of action of the antibiotic substance, thus managing to survive the effects of a drug that previously managed the infection, destroying bacteria. The European recommendations call for caution in the widespread use of antimicrobial agents, for an important increase in the prevention of urinary tract infections and for the limitation of the possibilities for the selection of resistant strains.

Keywords: urinary tract infections, prevention, antibiotics, bacterial resistance


* * * * * * * *
You need to subscribe in order to have access to full texts! You have to create an user account here! If you already subscribed and have an account, please login here.

* * * * * * * *
Trebuie să vă abonaţi pentru a avea acces la întregul conţinut! Trebuie să vă creaţi un cont de utilizator aici Dacă sunteţi deja abonat şi aveţi un cont, trebuie să vă autentificaţi aici.

RevMedFam Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.