Îmbătrânirea demografică în România și în lume: tendințe și provocări

Rezumat

Îmbătrânirea demografică este caracterizată prin creșterea ponderii persoanelor vârstnice în structura generală a populației în majoritatea țărilor, inclusiv și în România. Până în 2100, se estimează la nivel global dublarea ponderii persoanelor în vârstă de peste 80 de ani, ajungând la 14,6 % din întreaga populație. În Uniunea Europeană se preconizează scăderea numărului persoanelor angrenate în câmpul de muncă cu o creștere paralelă a numărului pensionarilor – persoanelor de peste 65 ani, pe măsură ce se vor pensiona persoanele din ”generația baby-boom”. Fenomenul acesta acompaniat de imigrarea persoanelor fertile și de natalitatea scăzută pe parcursul ultimelor decenii, va afecta defavorabil sistemul de asigurări sociale întrucât va crește povara asupra persoanelor în vârstă de muncă necesară pentru acoperirea cheltuielilor sociale ale populației îmbătrânite. Această tendință se observă în toate statele, în diferite ritmuri și la niveluri diferite în dependență de dezvoltarea lor culturală și socio-economică și se reflectă tot mai mult și în societatea românească.

Cuvinte cheie: îmbătrânirea populației, România, Uniunea Europeană, geriatrizarea medicinii


MEDICAL PRACTICE 

UpToDate

Demographic aging in Romania and in the world: trends and challenges

Abstract

Demographic aging is characterized by increasing the share of the elderly in the general structure of the population in most countries, including Romania. By 2100, the share of people over the age of 80 is estimated to double globally, reaching 14.6% of the entire population. In the European Union, the number of people employed is expected to decrease with a parallel increase in the number of pensioners – people over 65, as people from the „baby boom generation” retire. This phenomenon, accompanied by the immigration of fertile people and the low birth rate over the last decades, will adversely affect the social security system as it will increase the burden on the working age needed to cover the social expenses of the elderly population. This trend is observed in all states, at different rates and at different levels depending on their cultural and socio-economic development and is increasingly reflected in Romanian society.

Keywords: population aging, Romania, European Union, geriatric medicine


* * * * * * * *
You need to subscribe in order to have access to full texts! You have to create an user account here! If you already subscribed and have an account, please login here.

* * * * * * * *
Trebuie să vă abonaţi pentru a avea acces la întregul conţinut! Trebuie să vă creaţi un cont de utilizator aici Dacă sunteţi deja abonat şi aveţi un cont, trebuie să vă autentificaţi aici.

RevMedFam Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.