Asistența medicală comunitară în România: prezent și perspective

Rezumat

Asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de programe, servicii de sănătate şi acţiuni de sănătate publică furnizate la nivelul comunităţilor cu scopul creşterii accesului populaţiei şi, în special al grupurilor vulnerabile. Se desfășoară în sistem integrat, prin colaborarea cu cabinetele medicilor de familie, cu serviciile sociale și servicii educaționale, cu alte structuri medicale și sociale de pe raza comunității și a județului, inclusiv cu organizații neguvernamentale. Personalul care desfășoară activitatea de asistență medicală comunitară este format din asistenți medicali comunitari, moașe și mediatori sanitari. Activitatea de asistență medicală comunitară a fost inițiată de către Ministerul Sănătății Publice (denumire la aceea dată) în 2002 în cadrul unui pilot comun în 7 județe și municipiul București. Datorită rezultatelor care au dovedit utilitatea proiectului s-a ajuns ca în prezent la nivelul țării să funcționeze un număr de 1556 asistenți medicali comunitari și 484 mediatori sanitari finanțați de către Ministerul Sănătății.

Cuvinte cheie: asistență medicală comunitară, asistenți medicali comunitari, moașe, mediatori sanitari, grupuri vulnerabile, centre comunitare integrate


MANAGEMENT

Community healthcare

Community health care in Romania: present and perspectives

Abstract

Community health care includes all programs, health services and public health actions provided at community level to increase access for the population and, in particular, vulnerable groups. It is carried out in an integrated system, through collaboration with family doctor’s offices, social services and educational services, other medical and social structures within the community and the county, including non-governmental organizations. The community health care staff consists of community nurses, midwives and health mediators. Community healthcare was initiated by the Ministry of Public Health (named at that date) in 2002 as a joint pilot in 7 counties and Bucharest. Due to the results that proved the usefulness of the project, it has now reached the level of 1556 community nurses and 484 mediators health care funded by the Ministry of Health.

Keywords: community health care, community nurses, midwives, health mediators, vulnerable groups, integrated community centers


* * * * * * * *
You need to subscribe in order to have access to full texts! You have to create an user account here! If you already subscribed and have an account, please login here.

* * * * * * * *
Trebuie să vă abonaţi pentru a avea acces la întregul conţinut! Trebuie să vă creaţi un cont de utilizator aici Dacă sunteţi deja abonat şi aveţi un cont, trebuie să vă autentificaţi aici.

RevMedFam Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.