Noutăți în domeniul concediilor medicale – cazuri comentate

Rezumat

Concediile medicale se acordă în prezent doar dacă pacientul are 6 luni lucrate în ultimele 12 luni. Pentru angajații transfrontalieri în Uniunea Europeană se utilizează formularul E112. A apărut un nou contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, pentru Persoană Fizică Autorizată (avocați, medici, etc.) care se încheie cu Casa de Asigurări de Sănătate de domiciliu.

Discuțiile de caz introduse în articol exemplifică schimbările aduse de noua ordonanță privind concediul medical.

Cuvinte cheie: concediu medical, indemnizație, avocat, accident de muncă, boală profesională


MEDICAL PRACTICE

Legislation 

News in the field of short term sick leave – commented cases

Abstract

Short term sick leave is currently granted only if the patient has worked 6 months in the last 12 months. For cross-border workers in the European Union, form E112 is used. We have a new contract for sick leave and sickness insurance for certain professions (lawyers, doctors, etc.).

This article will exemplify case-by-case the changes brought by the new ordinance on short term sick leave.

Key words: short term sick leave, benefits, lawyer, workplace accidents, occupational disease


Vezi PDF | See PDF

Introducere

În decembrie 2017 a apărut o nouă ordonanță privind concediul medical, OUG 99/2017. Normele de aplicare au apărut în ianuarie 2018 (Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.15/1311/2018) și încă sunt incomplet aplicate și necunoscute de către medici.

Concediul medical este denumit de legiuitor incapacitate temporară de muncă (short term sick leave). Reprezintă o formă de asigurare socială, obligatorie, de înlocuire a salariului, respectiv a veniturilor persoanei asigurate pe perioada în care nu poate lucra sau nu se poate prezenta la serviciu (ex. copil bolnav, carantină, perioadă de acomodare pentru adopție copil). Banii primiți se numesc indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă. În Marea Britanie, unde termenii se aleg pe motive psihologice, acești bani se numesc benefit (beneficiu).

Fondurile provin de la Casa de asigurări de sănătate, respectiv Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în România.

Unele drepturi de protecție socială se exportă între țările Uniunii Europene (UE). Pentru angajații transfrontalieri se utilizează formularul E112 pentru drepturile de concediu medical.

Un medic poate acorda concedii medicale numai dacă a încheiat o convenție cu o Casă de sănătate. Doar cu o singură casă de sănătate, la fel ca pentru rețete.

Certificatul de concediu medical este un act medical, un act medico-legal și un act contabil.

Concediul medical se ACORDĂ DE CATRE MEDIC NUMĂRÂNDU-SE ZILELE CALENDARISTICE (și sâmbăta și duminica, alte zile libere oficiale) DAR SE PLĂTEȘTE DOAR PENTRU ZILE LUCRATOARE.

Ce aduce nou OUG 99?

  1. Stagiul de cotizare trebuie să fie de minim 6 luni în ultimele 12 luni, nu o lună ca până acum.
  2. Cine are dreptul să obțină certificat de concediu medical?

Până acum aveau dreptul la concediu medical salariații, șomerii (Art. 1 alin 1 punctul d), acum și soţia/soţul titularului intreprinderii individuale/ persoanei fizice autorizate (Art. 1 alin 2). Au dreptul la concediu medical și persoanele care sunt angajate cu contract de muncă pe durată determinată, timp parţial – 2 sau 4 ore/zi, pensionarii de invaliditate gradul III, DAR NU pensionarii de limită de vârstă reangajaţi.

Persoanele fizice, care nu lucrează sau au PFA se pot asigura prin contract cu Casa de sănătate, ca până acum, plătind 5,5 sau 10%. Vor avea astfel dreptul la îngrijiri de sănătate. Ca să aibă dreptul la concediu medical, trebuie să încheie încă un contract (Anexa 2 din ordinul 15/2018) cu casa de sănătate, prin care să se oblige să plătească încă 1% pe lună.

Discuție de caz: O doamnă avocat, care suferea de o boală neurologică de mai mulți ani, a cerut un certificat de concediu medical. Doamna era asigurată de peste 10 ani la Casa de Asigurări a Municipiului București (CASMB) si de peste 15 ani la Casa de Asigurări a Avocaților.

Pacienta a obținut certificatul de concediu medical, cu care s-a prezentat la Casa de Asigurări a Avocaților.

Nu a putut prezenta duplicatul la CASMB, pentru că nu avea încheiat CONTRACT de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, și nu plătise 1% contribuție suplimentar în 6 luni din ultimele 12 luni.

Dacă ar fi știut și ar fi plătit, ar fi putut obține bani de la ambele case de asigurări.

Duplicatul certificatului de concediu medical în acest caz ar fi trebuit emis la fel ca în cazul persoanelor care lucrează cu 2-3 contracte de muncă – se eliberează un al doilea certificat pentru aceeași perioadă și medicul scrie pe el ”Duplicat”.

Pacientul este obligat să ducă certificatul de concediu medical în același timp la toate locurile de muncă – nu are voie să ducă certificatul doar la un loc de muncă și să lucreze în continuare la celălalt loc de muncă.

Discuție de caz: O pacientă care era angajată economist, dar preda și la o facultate, a luat un certificat de concediu medical pentru un puseu de tensiune și angină pectorală, pe o perioadă scurtă, de 14 zile. A prezentat certificatul doar la angajator, nu și la facultate, unde era vacanța studenților.

Conform legii, ar fi fost obligată să prezinte duplicatul și la facultate.

  1. O problemă foarte interesantă este: Cui aparține certificatul de concediu medical?

Din punct de vedere juridic, certificatul aparține pacientului. Deci acesta poate decide dacă îl va depune la angajator sau nu. Pacientul poate decide să se prezinte la muncă mai devreme, caz în care certificatul va fi returnat medicului pentru a fi modificat.

  1. Ce modificăm?

Certificatul fiind un act contabil, poate fi modificat timp de 5 ani, la fel și sumele aferente. Putem modifica aproape orice pe el – adresa, CNP-ul, perioada, codul de boală sau codul de indemnizație.

Ce nu putem modifica – NUMELE, data acordării, unitatea emitentă, parafa și semnătura medicului emitent.

De exemplu, dacă se declară cu întârziere sau prin proces un accident de muncă sau o boală profesională, pacientul poate cere retroactiv modificarea certificatului, respectiv modificarea codului.

Discuție de caz: o pacientă a căzut pe scări la locul de muncă. S-a dus după câteva zile la medic și a fost tratată pentru o fractură de gleznă. A primit concediu medical pentru boală obișnuită. După două luni a fost declarat accidentul de muncă, iar pacienta a trebuit să vină la medic și să modifice certificatele de concediu medical.

În cazul bolilor profesionale, orice medic are voie să semnaleze un caz, completând fișa BP1. Dar declararea bolii profesionale se face după ce se măsoară noxele la locul de muncă și după ce se eliberează fișa BP2, de confirmare a bolii profesionale. Având în vedere faptul că aceste confirmări vin după câteva luni, abia atunci avem voie să modificăm certificatul de concediu medical.

Doar medicul care a dat certificatul are dreptul de a-l modifica, timp de 5 ani de la data emiterii – se taie cu o linie, se scrie deasupra, se semnează și se parafează.

Conflict de interese: nu există

RevMedFam Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.