Rolul medicului de familie în prevenția cancerului colorectal

Rezumat

Incidența cancerului colorectal (CCR) este în creștere, iar mortalitatea se menține și ea la cote ridicate (cu precădere în țările mai puțin dezvoltate). Mai mult decât atât, s-a observat un trend ascendent al numărului de cazuri diagnosticate la persoane tinere (sub 50 de ani), fără istoric familial de CCR. Pe de altă parte, aplicarea cu rigurozitate a recomandărilor de screening, conform ghidurilor în vigoare, permite un diagnostic precoce al CCR, care, grație metodelor actuale de tratament curativ, se corelează cu un prognostic bun.

Am studiat literatura de specialitate recentă referitoare la recomandările de ultimă oră privind prevenția CCR, pentru a evidenția rolul medicului de familie în implementarea acestora. Medicul de familie deține un rol determinant în identificarea factorilor de risc nemodificabili și modificabili, în promovarea factorilor protectivi, dar și în informarea pacienților în  privința riscului de CCR, precum și a metodelor de screening existente. Îmbunătățirea ratelor de screening al CCR depinde în mare măsură de implicarea medicului de familie.

Cuvinte cheie: cancer colorectal, factori de risc, factori protectivi, screening


MEDICAL PRACTICE

Narrative Review

The role of the fami ly doctor in the prevention of colorectal cancer

Abstract

The incidence of colorectal cancer (CRC) is increasing and mortality is still high (especially in less developed countries). Moreover, there has been an increase in the number of cases diagnosed in young people (under the age of 50), without a family history of CRC. At the same time, the rigorous application of screening recommendations, according to the guidelines, allows an early diagnosis of CRC, which, thanks to current curative treatment methods, correlates with a good prognosis.
We studied the recent literature on the latest recommendations on CCR prevention, to highlight the role of the family doctor in their implementation. The family doctor has a key role to play in identifying non-modifiable and modifiable risk factors, in promoting protective factors, but also in informing patients about the risk of CRC, as well as about the available screening methods. Improving CRC screening rates depends largely on the involvement of the family doctor.

Keywords: colorectal cancer, risk factors, protective factors, screening


Vezi PDF | See PDF

RevMedFam Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.