Plăgi

Care dintre afirmaţiile referitoare la tratamentul plǎgilor nu este corectă

Răspunsul corect este A. Vata, tifonul NU se recomandă să fie folosite în plagă deoarece lasă fibre pe suprafaţa sa şi favorizează infecţia.


Care soluţie utilizatǎ pentru curǎţarea plǎgilor este izotonicǎ şi are cea mai redusă toxicitate

Răspunsul corect este C. Literatura de specialitate recomandă azi utilizarea serului fiziologic; el este izotonic şi are cea mai redusă toxicitate. Totuşi el nu îndepărtează necrozele şi detritusurile din plagă, motiv pentru care se recomandă purjarea cu ajutorul unei seringi, fără însă a produce hemoragie.


Cel mai întâlnit simptom asociat plǎgilor cronice este:

Răspunsul corect este D. Durerea este cel mai întâlnit simptom asociat plǎgilor cronice, cel mai adesea greu şi inadecvat tratatǎ datoritǎ neînţelegerii mecanismelor sale şi asocierii cu insomnie, depresie şi alterarea stǎrii de bine.