Pledoarie pentru diagnostic clinic rapid al bolilor oncologice la cabinetul medicului de familie

Rezumat                                                             

Un grup de medici și cercetători de la trei universități din România s-au reunit că să pledeze în acest articol pentru o atenție sporită a medicilor de familie pentru manifestărilor polimorfe, progresive, persistente care pot să fie un semnal de alarmă pentru depistarea cancerului. Semnalarea precoce a cazurilor de cancer, având în vedere semnele directe și indirecte, posibilele paraneoplazii, precum și controalele periodice la cei cu vârstă peste 45 ani ar putea duce la o descreștere a cazurilor de cancer la nivel global. Nu în ultimul rând ar putea duce la scăderea numărului de cazuri depășite care se prezintă la cabinet, cazuri cu încărcătură emoțională mare pentru pacient și familia lui, dar și pentru medic. Sunt prezentate pe larg 6 cazuri clinice.

Cuvinte cheie: cancer, diagnostic precoce, paraneoplazie, caz depășit


MEDICAL PRACTICE

UpToDate

Plea for rapid clinical diagnosis of oncological diseases at the family doctor’s office 

Abstract

A group of doctors and researchers from three universities in Romania came together to plead in this article for increased attention of family doctors for polymorphic, progressive, persistent manifestations that can be an alarm signal for cancer detection. Early reporting of cancer cases, taking into account direct and indirect signs, possible paraneoplasia, as well as periodic check-ups for those over 45 years of age could lead to a decrease in cancer cases globally. Last but not least, it could lead to a decrease in the number of overdue cases presented at the office, cases with a high emotional burden for the patient and his family, but also for the doctor. Six clinical cases are presented in detail.

Keywords: cancer, early diagnosis, paraneoplasia, overdue case


* * * * * * * *
You need to subscribe in order to have access to full texts! You have to create an user account here! If you already subscribed and have an account, please login here.

* * * * * * * *
Trebuie să vă abonaţi pentru a avea acces la întregul conţinut! Trebuie să vă creaţi un cont de utilizator aici Dacă sunteţi deja abonat şi aveţi un cont, trebuie să vă autentificaţi aici.

RevMedFam Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.