Ozonoterapia în tratamentul simptomelor asociate nevralgiei de trigemen

Rezumat

Nevralgia trigeminală se manifestă cu o durere neuropatică extrem de intensă, care afectează viață pacientului cu toate aspectele sale. Tratamentul clasic, conform ghidurilor, cu Carbamazepină are diverse efecte adverse. Pacienții prezintă o complianță redusă la tratament, cu întreruperea lui. Analgezia prin acupunctură a fost intens studiată în meta analiză efectuată de Vickers și colab pe 20.827 pacienți în anul 2017.

Propunem că tratament ozonoterapia pe punctele de acupunctură, efectul antalgic al acupuncturii fiind dublat de efectul trofic al oxigenului și exemplificăm rezultatele obținute cu cazul unui pacient.

Cuvinte cheie: durere, nevralgia de trigemen, ozon, puncte trigger, acupunctură, scală VAS


MEDICAL PRACTICE

Complementary medicine

Ozone therapy in the treatment of symptoms associated with trigeminal neuralgia

Abstract

Trigeminal neuralgia manifests with extremely intense neuropathic pain, which affects the patient’s life with all its aspects. The classic treatment, according to the guidelines, with Carbamazepine has various adverse effects. Patients have reduced compliance with treatment, and sudden stop the treatment. Acupuncture analgesia was intensively studied in the meta-analysis performed by Vickers et al on 20,827 patients in 2017.

We propose ozone therapy treatment on acupuncture points, the analgesic effect of acupuncture being doubled by the trophic effect of oxygen and we exemplify the results obtained with the case of a patient.

Keywords: pain, trigeminal neuralgia, ozone, trigger points, acupuncture, VAS scale


* * * * * * * *
You need to subscribe in order to have access to full texts! You have to create an user account here! If you already subscribed and have an account, please login here.

* * * * * * * *
Trebuie să vă abonaţi pentru a avea acces la întregul conţinut! Trebuie să vă creaţi un cont de utilizator aici Dacă sunteţi deja abonat şi aveţi un cont, trebuie să vă autentificaţi aici.

RevMedFam Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.