Managementul insuficienței cardiace în practica medicului de familie – intervenții centrate pe pacient

Rezumat

Insuficiența cardiacă este un sindrom clinic cu impact pe calitatea vieții. Incidența și prevalența este în creștere în România, astfel încât 4,7% din populația generală de peste 35 de ani a fost diagnosticată cu insuficiență cardiacă. Medicul de familie este profesionistul cel mai accesibil și care are cunoștințele necesare pentru diagnosticul și monitorizarea pacienților cu insuficiență cardiacă la domiciliu.

Obiectiv: Ne-am propus să vedem care este amploarea subiectului într-un cabinet de medicină de familie și dacă rolul medicului de familie este evident și util în managementul insuficienței cardiace.

Metoda de cercetare: S-a făcut o analiză a pacienților cu insuficiență cardiacă aflați în evidența cabinetului pe o perioadă de 12 luni, prin evaluarea documentele medicale care confirmau insuficiența cardiacă în urma unei internări pe o secție de cardiologie sau de medicină internă.

Rezultate și discuții: Cei 62 de pacienți cu insuficiența cardiacă au vârsta medie de 76,2 ani, 58,07% femei și 41,93% bărbați. În ceea ce privește asocierea unor patologii, factorii clinici majori de deteriorare a funcției de ejecție, au fost: hipertensiune arterială 82,25% din cazuri, cardiopatia ischemică sub toate formele 95,16%, fibrilația atrială 53,22%, accidentul vascular ischemic 12,9% și diabetul zaharat 30,64%. Monitorizarea eficientă a insuficienței cardiace ar duce la o creștere a calității vieții pacientului cu ameliorarea simptomatologiei clinice și reducerea mortalității dar și folosirea judicioasă a serviciilor de sănătate cu reducerea spitalizărilor neplanificate și inutile, reducerea accesării serviciilor de urgentă.

Cuvinte cheie: insuficiența cardiacă, monitorizarea, accesibilitatea, medicul de familie


RESEARCH

Heart failure management in family doctor practice – patient-centered interventions

Abstract

Heart failure is a clinical syndrome that impacts on quality of life. Incidence and prevalence is increasing in Romania, 4.7% of the general population over 35 years of age has been diagnosed with heart failure. The family doctor is the most accessible professional and has the necessary knowledge to diagnose and monitor patients with heart failure at home.

Objective: To evalue the extent of the subject in a family medicine practice and whether the role of the family doctor is obvious and useful in managing heart failure.

Method: An analysis of medical records of patients with heart failure for a period of 12 months was made by evaluating the information who confirming cardiac heart failure after an admission to a cardiology department or internal medicine.

Results and discussions: The 62 patients with heart failure had an average age of 76.2 years, 58.07% of women and 41.93% of men. Regarding the analysis of pathologies, which are the major clinical factors of ejection impairment, the association of hypertension was observed in 82.25% of cases, ischemic cardiopathy in all forms in 95.16%, atrial fibrillation in 53.22 %, ischemic stroke 12.9% and diabetes mellitus in 30.64%. Effective monitoring of heart failure would increase patient quality of life by improving clinical symptoms and reducing mortality, but also the judicious use of health services reducing unplanned and unnecessary hospitalizations and access to emergency services.

Keywords: heart failure, monitoring, accessibility, family doctor


* * * * * * * *
You need to subscribe in order to have access to full texts! You have to create an user account here! If you already subscribed and have an account, please login here.

* * * * * * * *
Trebuie să vă abonaţi pentru a avea acces la întregul conţinut! Trebuie să vă creaţi un cont de utilizator aici Dacă sunteţi deja abonat şi aveţi un cont, trebuie să vă autentificaţi aici.

RevMedFam Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.