Analiza factorilor demografici și socioeconomici care influențează morbiditatea prin tulburare depresivă

Rezumat

Tulburarea depresivă poate fi rezultatul unei interacțiuni complexe a factorilor sociali, psihologici și biologici. Obiective:1. Identificarea diferențelor din punct de vedere al vârstei, genului, mediului de rezidență, nivelului de studii între subgrupurile de pacienți incluse în cercetare. 2. Identificarea categoriilor profesionale cele mai afectate de existența unei tulburări depresive. 3. Evaluarea impactului bolii asupra pensionării pacienților cu tulburare depresivă. Metodologie: Studiul este descriptiv. Pentru analiză au fost utilizate date preluate din baza de date a Spitalului de Psihiatrie Titan ”Dr. Constantin Gorgoș”, înregistrate în urma spitalizărilor continue ale pacienților și a serviciilor medicale psihiatrice primite in staționarul de zi al spitalului, în perioada 2015-2018. Rezultate: Au fost identificate diferențe între sub populațiile analizate, similare celor identificate în literatura de specialitate: au accesat serviciile medicale de psihiatrie mai multe femei decât bărbați, cea mai mare diferență între distribuții constatându-se la grupa de vârstă 50-59 de ani. O mică pondere din pacienți au finalizat studii superioare și majoritatea dintre ei sunt pensionați înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. Cea mai mare parte din pacienții cu tulburare depresivă spitalizați provine din mediul urban.

Cuvinte cheie: depresie, factori demografici, factori socioeconomici


RESEARCH
Original article

Analysis of demografic and socio-economis factors that influence morbidity through depressive disorder

Abstract
Depressive disorder may be the result of a complex interaction of social, psychological and biological factors.Objectives: 1.  Identifying differences in terms of age, gender, residence, and level of education between patients with depressive disorder. 2. Identifying the role of occupation related to depressive disorder. 3. Assessing the impact of the disease on the retirement of patients with depressive disorder. Methodology: In this descriptive study data, taken from the registration-database of the Titan Psychiatric Hospital „Dr. Constantin Gorgoș ”, are used to assess the number of patients, which received psychiatrics services through continuous hospitalization or through the day hospital, during 2015-2018. Results: Differences were identified between the analyzed populations, similar to those identified in the literature: more women than men accessed psychiatric medical services, the largest difference between distributions being found in the age group 50-59 years. A small proportion of patients have completed higher education and most of them are retired before reaching the standard retirement age. Most of the patients with hospitalized depressive disorder come from urban areas.

Keywords: depression, demographic factors, socioeconomic factors


* * * * * * * *
You need to subscribe in order to have access to full texts! You have to create an user account here! If you already subscribed and have an account, please login here.

* * * * * * * *
Trebuie să vă abonaţi pentru a avea acces la întregul conţinut! Trebuie să vă creaţi un cont de utilizator aici Dacă sunteţi deja abonat şi aveţi un cont, trebuie să vă autentificaţi aici.

RevMedFam Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.